Webinarium

1.04.2017 19:07

W dn. 30.03.2017 roku uczniowie klasy II TTŻ oraz II TŻiUG uczestniczyli w webinarium. Seminarium on – Line poświęcone było tematyce „Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach naukowych dotyczących technologii żywności ” Prelegentem mgr inż. Michał Świątek z Instytutu Technologii Mikrobiologicznych przy Stowarzyszeniu Ekosystem – Dziedzictwo Natury w Turku.

Uczniowie poznali przykłady wykorzystania biologii molekularnej w produkcji żywności, w zakresie żywności fermentowanej, rodzajów i możliwości wykorzystania probiotyków oraz znaczenia ich dla organizmu człowieka. Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia żywności roślinnej modyfikowanej genetycznie pozwalającej korzystanie zmieniać skład chemiczny żywności np. zwiększać zawartość likopenu w pomidorze, zawartość witamin, czy żelaza.

Webinarium zapoczątkowało współpracę z Polskim Towarzystwem Technologów Żywności Odział Wielkopolski. Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, poprzez:

organizowanie sympozjów, konferencji i szkół naukowych,

organizowanie publicznych odczytów i wykładów,

prowadzenie działalności wydawniczej,

inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności.

 

 

Olga Kwapisz-Wojda