Szkoła, która dobrze uczy o mleku, zajdzie daleko!

3.04.2017 9:20

Już w najbliższą środę 5 kwietnia w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu na Blichu rozpocznie się jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w tym roku szkolnym - etap centralny XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie!

     Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz kolejny udzieliło uprawnień Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie na zwolnienie z egzaminu z przygotowania zawodowego – części pisemnej (testu) laureatów i finalistów OWoMiM. Olimpiada ta została zamieszczona w Wykazie Turniejów i Olimpiad tematycznie związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl w komunikacie z dnia 31.03.2015 r.

     Natomiast Senat UWM Olsztyn – Kortowo podjął uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie będą przyjmowani na Wydział Nauki o Żywności.

     W skład Komitetu Głównego Olimpiady zostały powołane następujące osoby:

  1.  

przewodniczący

prof. dr hab. Stefan Ziajka

UWM Olsztyn - Kortowo

  1.  

sekretarz  

dr inż. Maria Czerniewicz

UWM Olsztyn - Kortowo WNoŻ

  1.  

 

dr inż. Fabian Dajnowiec

UWM Olsztyn - Kortowo WNoŻ

  1.  

 

dr inż. Sławomir  Pimpicki

UWM Olsztyn - Kortowo WZ

  1.  

 

dr inż. Jakub Krogulec

KZSM Zw. Rew.  Warszawa

  1.  

 

dr inż. Jan Rybka

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie

  1.  

 

mgr Maria Laska

ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

  1.  

 

mgr inż. Edyta Kłak

ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

  1.  

 

mgr Melania Lipińska

KZSM Zw. Rew.  Warszawa

  1.  

 

mgr Katarzyna Rybacka

KZSM Zw. Rew.  Warszawa

     Miejsce przeprowadzenia olimpiady mleczarskiej w Łowiczu na Blichu nie jest przypadkowe. W ZSP nr 2 RCKUiP dotychczas przygotowano aż 18 finalistów i laureatów OWoMiM, dlatego szkoła została wyróżniona.

     W finale Olimpiady weźmie udział 44 wybranych w poprzednich etapach uczestników z całego kraju, z 12 szkół ponadgimnazjalnych, w których jest prowadzone kształcenie w zawodzie: technik technologii żywności i technik przemysłu mleczarskiego. W OWoMiM weźmie udział również czworo naszych uczniów z klasy 3 TTG. Do Łowicza przyjedzie młodzież zainteresowana tematyką mleczarską z: Bydgoszczy, Inowrocławia, Kutna, Lublina, Łomży, Makowa Mazowieckiego, Rypina, Słupska, Torunia, Warszawy i Wysokiego Mazowieckiego.

     Zakwaterowanie uczniów odbędzie się w środę do godziny 13.00 w Bursie SWŁ przy ul. Ułańskiej. O 14.15 Dyrektor Szkoły p. Maria Laska powita uczestników w murach naszej szkoły. Pierwszy test wiadomości i umiejętności rozpocznie się o godz. 14.30, a 2 godziny później nastąpi ogłoszenie wyników i druga część pisemna. Wieczorem o godz. 19.00 zaplanowano równolegle: spotkanie Komitetu Organizacyjnego z opiekunami uczniów - finalistów oraz film na sali wykładowej dla młodzieży. Trzecia część zmagań olimpijskich dla uczestników, tzn. zadania praktyczne, rozpoczną się w czwartek 6 kwietnia i potrwają od 9.00 do 12.00.

     Zakończenie Olimpiady nastąpi w piątek 7 kwietnia, kiedy to Komitet GO uroczyście ogłosi wyniki.

     Głównymi organizatorami OWoMiM jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu. Olimpiada jest finansowana z Funduszu Promocji Mleka. Pomocy naszej szkole udzieliły także przedsiębiorstwa działające w Łowiczu w branży przemysłu spożywczego, m. in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Bracia Urbanek spółka jawna, Firma Józef Brejnak - producent krówek i inne. W organizację są zaangażowani: dyrekcja szkoły Maria Laska i Janusz Wróbel, nauczyciele przedmiotów zawodowych żywieniowych, ekonomicznych i informatycznych: Edyta Kłak, Olga Kwapisz - Wojda, Iwona Bogusiewicz - Kuś, Agnieszka Golan, Elżbieta Wojtyna i Anna Kosmowska oraz młodzież z technikum technologii żywności i technikum żywienia i usług gastronomicznych z Blichu.


 

 

http://www.mleczarstwopolskie.pl/2016/09/XLIII-Olimpiada-Wiedzy-o-Mleku-i-Mleczarstwie---zaproszenie

Elżbieta Wojtyna