I znowu sukces w olimpiadzie mleczarskiej :-)

9.04.2017 17:48

W dniach 5 - 7 kwietnia po raz pierwszy w murach naszej szkoły odbył sie ogólnopolski XLIII finał Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Komitetowi Olimpijskiemu przewodniczył prof. dr hab. Stefan Ziajka z UWM w Olsztynie, mający wykraczający poza granice Polski dorobek naukowy w dziedzinie mleczarstwa, znany też jako publicysta.

 

Czworo naszych uczniów - uczestników z 3 klasy technikum technologii żywności przygotowywało się do Olimpiady uczestnicząc w cotygodniowych konsultacjach, gdyż zakres OWoMiM znacznie wykracza poza programy nauczania obowiązujące w szkole. Ich wytrwałość została nagrodzona, gdyż osiągnęli niebywały sukces:

• Joanna Guzek zajęła I miejsce, została laureatem, dzięki czemu otrzymała indeks na Wydział Nauki o Żywności na UWM w Olsztynie,

• Piotr Jabłoński i Izabela Jagielska zostali finalistami,

• w rywalizacji zespołowej zdobyli eksponowane III miejsce!

Każdy z uczestników, niezależnie od zajętego miejsca, może mieć powód do dumy, bo najważniejsza jest droga, jaką trzeba pokonać, a nie cel, jaki chcemy osiągnąć. Każde duże przedsięwzięcie to zdobycie doświadczenia, które da się wykorzystać w przyszłości.

W trakcie zmagań olimpijskich uczestnicy wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu, zapoznali się z nowoczesnymi liniami technologicznymi

OWoMiM była dużym wyzwaniem przede wszystkim dla nauczycieli zaangażowanych w organizację. Niewątpliwie największe podziękowania za pracę nad Olimpiadą należą się pani Edycie Kłak, która zarówno przygotowywała uczniów do kolejnych etapów, jak i zajęła się wieloma sprawami koordynującymi przebieg trzydniowego finału. Nauczycielki przedmiotów żywieniowych: Iwona Bogusiewicz - Kuś, Agnieszka Golan, Olga Kwapisz - Wojda w ciągu trzech dni zawodów miały dyżur od szóstej rano do 20.00 nad przygotowaniem śniadań, obiadów i kolacji dla wszystkich gości. Dzielnie spisała się także nasza współpracująca młodzież z klas: 1, 2, 3 i 4 TŻiUG oraz 2 i 3 technikum technologii żywności, która przygotowywała smaczne posiłki. Bardzo pomocni okazali się nauczyciele - informatycy: Anna Kosmowska i Wojciech Białecki, odpowiedzialni za przygotowanie i wydruk materiałów oraz obsługę przebiegu olimpiady, a także Elżbieta Wojtyna - kontaktująca się na bieżąco z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, opracowująca artykuły z przebiegu olimpiady i inne materiały promocyjne. Podziękowania należą się również: Krzysztofowi Łukasikowi, Bogumile Rosie, Katarzynie Mańkowskiej i Jakubowi Zaczkiewiczowi,

Olimpiada mleczarska jest ważna dla naszej szkoły, ponieważ Łowicz jest i będzie miastem dającym pracę w przetwórstwie rolno-spożywczym. Lokalne zakłady pracy nieustannie poszukują dobrych pracowników szczebla technicznego. Nasza szkoła ma przewagę nad innymi, gdyż jako jedna z niewielu prowadzi tzw. kształcenie dualne, tzn. z szkole i u pracodawcy - obecnie w Maspex sp. z o. o. realizowane są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

Byłoby dobrze zaszczepić wśród młodych ludzi chęć pozostania w centrum Polski, ale niekoniecznie w jednym z dwóch największych miast. Tzw. małe ojczyzny mają zalety, jakie trudno zauważyć w aglomeracjach. Żywność była, jest i będzie niezbędna każdemu człowiekowi, więc nigdy nie wyczerpie sie rynek tych artykułów. Jest to branża dynamicznie się rozwijająca, w które można dobrze zarobić, jeśli się jest ambitnym i kreatywnym.

 

Elżbieta Wojtyna