Podziękowanie za pomoc w organizacji Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

11.04.2017 16:14

W dniach 5 - 7 kwietnia po raz pierwszy w murach naszej szkoły odbył sie ogólnopolski XLIII finał Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

 Jako członek Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie chciałabym serdecznie podziękować za wkład włożony w organizację tego tak ważnego dla szkoły przedsięwzięcia:

- Dyrekcji Szkoły, tj. pani Marii Lasce i panu Januszowi Wróblowi, za zorganizowanie dla uczestników noclegów, nagród rzeczowych, udostępnienie sal, chłodni samochodowej i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem olimpiady;

- nauczycielkom przedmiotów żywieniowych: Iwonie Bogusiewicz – Kuś, Agnieszce Golan i Oldze Kwapisz – Wojdzie za przygotowanie smacznych posiłków;

- pani Annie Kosmowskiej i Wojciechowi Białeckiemu za ogromny wkład w opracowanie zaproszeń, zaświadczeń i dyplomów oraz obsługę informatyczną na sali gimnastycznej;

- pani Elżbiecie Wojtynie za zbieranie cennych informacji i spostrzeżeń z przebiegu olimpiady, zdjęć i obszernych artykułów zamieszczanych na łamach naszej strony internetowej, a także za kontakt z mediami;

- panu Janowi Dudkiewiczowi za występ zespołu „Blichowiacy”;

- panu Krzysztofowi Łukasikowi i Jakubowi Żaczkiewiczowi za przygotowanie i obsługę sprzętu nagłaśniającego oraz wspaniałe zdjęcia;

- pani Bogumile Rosie i Katarzynie Mańkowskiej za przygotowanie sali gimnastycznej do etapu pisemnego, praktycznego i ustnego olimpiady;

- administracji szkoły za przypilnowanie spraw organizacyjnych.

Dziękuję całej społeczności uczniowskiej z klas:

- Technikum Technologii Żywności;

- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych za wkład w przygotowanie bardzo smacznego menu oraz

- klasom mechanizacyjnym za przygotowanie sali gimnastycznej i wykładowej.

Dziękuję sponsorom:

- Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- Krajowemu Związkowi Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny;

- Starostwu Powiatowemu w Łowiczu;

-Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu;

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośniewicach;

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach;

- Okręgowym Spółdzielniom Mleczarskim w Głuchowie;

- Firmie „Bracia Urbanek”

oraz innym sponsorom, których ewentualnie nie wymieniłam.

Do momentu pojawienia się tej informacji na łamach naszej strony szkolnej odebrałam mnóstwo telefonów z podziękowaniami między innymi od Pana Jakuba Krogulca z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie, pana prof. dr hab. Stefana Ziajki - Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady, Klemensa Ciesielskiego - Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, nauczycieli – opiekunów grup uczniów biorących udział w Olimpiadzie i wielu, wielu innych osób. Wrażenia z olimpiady pozostaną na długo w ich pamięci.

Jeżeli kogoś nie wymieniłam, to z góry przepraszam i stokrotnie dziękuję.

Olimpiada była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

 

 

Edyta Kłak

współorganizator Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

 

http://www.zsp2lowicz.pl/art/1240,szkola-ktora-dobrze-uczy-o-mleku-zajdzie-daleko.html

http://www.zsp2lowicz.pl/art/1244,migawki-z-pierwszego-dnia-ogolnopolskiego-finalu-x.html

http://www.zsp2lowicz.pl/art/1247,i-znowu-sukces-w-olimpiadzie-mleczarskiej.html

http://www.zsp2lowicz.pl/art/1232,ucz-sie-o-mleku-bedziesz-wielki.html

 

Edyta Kłak