Podsumowanie projektu nt. zrównoważonego rozwoju. A gdyby tak nie mieć zbyt dużo? Teraz zaczyna się taka moda...  

28.04.2017 11:34

     Świat zbyt długo już goni za szczęściem, radością, spełnieniem przez podążanie za bogactwami i posiadaniem. Najwyższy czas, aby celowo zacząć cenić coś ważniejszego niż przedmioty, ponieważ człowiek szlachetnego charakteru ma o wiele większy kapitał niż ci, którzy przehandlowali go za dobra materialne. To dążenie to non konsumpcjonizm.

 

 

"Zawsze płacimy drogo, goniąc za tym, co tanie." ~Aleksander Sołżenicyn

 

     Projekt RURALLocalDEAR AGENDA pt. "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju"w ramach Programu "EURO-AID" był realizowany w szkole na Blichu od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. 

     W trakcie jego trwania opracowano i wydrukowano 200 książeczek związanych z tematycznymi zagadnieniami. Na zaproszenie przybyło 307 uczniów z 12 gimnazjów oraz 60 uczniów z naszej szkoły z klas I, II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum technologii żywności oraz technikum agrobiznesu. Młodzież, która nie miała możliwości, aby przyjechać własnym transportem, była dowieziona autobusami ze środków pozyskanych w projekcie. Warsztaty rozpoczynały się prezentacją multimedialną na temat zrównoważonego rozwoju zawierającą m. in. treści związane z ekologicznymi sposobami pozyskiwania surowców żywnościowych w rolnictwie oraz wpływu stylu życia na zdrowie człowieka. Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, przechodzili do poszczególnych pracowni, w których odbywały się ćwiczenia z zakresu żywności molekularnej i tradycyjnej. Większość artykułów pochodziła od lokalnych producentów. Na koniec była degustacja przygotowanych potraw przy wspólnym stole. Poczęstunek cieszył się dużym powodzeniem, tym bardziej, że dania przyrządzane były z tradycyjnych surowców, a wiele przepisów pochodziło z kuchni regionalnej. Z kuchni molekularnej uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z alternatywnymi sposobami przygotowywania żywności. Nauczyli się podawania tych potraw oraz sposobów konsumpcji. Dla wielu z nich były to bardzo ciekawe doznania smakowe, tym bardziej, że kuchnia molekularna jest dla koneserów, dopiero  się rozwija, a potrawy przygotowywane w ten sposób są bardzo drogie. Uczestnicy projektu mieli możliwość porównania kuchni molekularnej z tradycyjną i wyciągali ciekawe wnioski. W trakcie realizacji zajęć przeprowadzano krótki pokaz opakowań, omawiano ich wpływ na środowisko naturalne, a także zapoznawano z zasadami prawidłowego czytania etykiet.  Grupy spotykały się na wykładzie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Na koniec pięciogodzinnych warsztatów nastąpiło podsumowanie projektu, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i uwag.

     Warsztaty, w odczuciach młodzieży, były bardzo udaną formą edukacji i ciekawą przygodą. Młodzież gimnazjalna zadeklarowała chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym "z poszanowaniem praw człowieka i ochrony środowiska naturalnego". Projekt nakłonił uczniów do pewnych refleksji nad własnym postępowaniem i utwierdził ich w przekonaniu, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla ogółu społeczności.

     Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 28 kwietnia 2017 r. w Łodzi w siedzibie Społecznej Akademii Nauk, która to uczelnia była partnerem naszej szkoły. Na to spotkanie zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu z terenu województwa łódzkiego, tzn. przedstawiciele gmin i naszej szkoły - p. Irena Chorążka oraz p. Edyta Kłak. Najważniejszym celem spotkania było omówienie i wymiana doświadczeń zebranych podczas realizacji zagadnień projektowych. Podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w tę ważną sprawę ukażą się w następnej, ostatniej już publikacji na ten temat.

______________________________________________________________________

 

http://zacznijzyc.net/a017/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcjonizm

Koordynator Projektu Irena Chorążka, nauczyciel biologii