Podziękowania dla uczestników międzynarodowego projektu nt. zrównoważonego rozwoju

5.05.2017 13:50

     Innowacyjny Projekt RURALLocalDEAR Agenda w ramach Programu EURO-AID 2015 nt. zrównoważonego rozwoju dobiega końca. Jego głównymi realizatorami są Hiszpanie. Do współpracy zaprosili przedstawicieli z: Bułgarii, Cypru, Grecji, Malty, Polski i Włoch. Projekt był przede wszystkim adresowany do młodzieży w wieku szkolnym.

     W Polsce, w województwie łódzkim na uczestnictwo zdecydowało się pięć podmiotów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu na Blichu oraz Stowarzyszenie "KRE-aktywni", Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Mroga", Stowarzyszenie "ONJATY" i Fundacja Ex Litteris Libertas działająca na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

     W szkole na Blichu zakończono realizację Projektu pt. "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" 31 marca 2017 r., a 28 kwietnia b. r. odbyło się podsumowujące spotkanie w Łodzi. Zamknięcie Projektu na szczeblu krajowym zaplanowano w Toruniu w dniach 10 - 12 maja 2017 r. Koordynatorzy wyrazili wdzięczność dla organizatorów z blichowskiej szkoły za trud i ogrom pracy włożony przez nauczycieli, gdyż przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy zajęcia z największą, bo wynoszącą blisko 400 osób, grupą młodzieży.

     Nadszedł więc czas na podziękowania dla wszystkich osób, dzięki którym zaangażowaniu można było wyeksponować te jakże ważne zagadnienia. Wiele wskazuje na to, że czas poświęcony przez uczestników zaowocuje w przyszłości:

• zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym polegającym na prawidłowym odżywianiu się i zdrowym stylu życia,

• uczciwym handlem i racjonalnym gospodarowaniem żywnością,

• wyborem żywności lokalnej przez konsumentów.

W swoim imieniu, a także w imieniu partnera Społecznej Akademii Nauk w Łodzi DZIEKUJĘ:

- p. Marii Lasce - Dyrektor szkoły na Blichu oraz wicedyrektorom za wyrażenie zgody na realizację projektu na terenie placówki oraz udostępnienie pomieszczeń, w których odbywały się prelekcje, warsztaty i podsumowania podczas spotkań z gimnazjalistami;

- p. Edycie Kłak za współpracę podczas kontaktów z partnerem SAN, za opracowanie sprawozdania, raportu końcowego i wniosków, za pomoc w pełnieniu funkcji koordynatora Projektu, za opracowanie książeczki z przepisami kulinarnymi oraz za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych i przygotowanie wychowanków do prezentacji szkoły gimnazjalistom;

- p. Elżbiecie Wojtynie za przygotowanie dwóch prezentacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i informacji o naszej szkole, przeprowadzenie 4 prelekcji podczas spotkań z uczniami gimnazjów, sprawowanie opieki nad uczestnikami i współpracę z powiatowym rzecznikiem konsumentów, za przygotowanie wychowanków i innych uczniów naszej szkoły do prezentacji szkoły gimnazjalistom, za opracowanie i podsumowanie ankiety ewaluacyjnej, a w szczególności za zbieranie informacji i opracowanie materiałów informacyjnych i artykułów po każdych warsztatach, za promocję naszego projektu na stronie szkoły www.zsp2lowicz.pl oraz w innych mediach, np. na www.lowicz24.eu, za pomoc przy podsumowaniu projektu;

- p. Oldze Kwapisz - Wojdzie za opracowanie książeczki z przepisami kulinarnymi, a także za przygotowanie uczniów naszej szkoły do właściwego przebiegu warsztatów, za przygotowanie i przeprowadzenie 11 warsztatów z zakresu kuchni molekularnej, opracowanie materiałów informacyjnych oraz zbieranie dokumentacji fotograficznej ze spotkań;

- p. Małgorzacie Kosiorek za przeprowadzenie 4 prelekcji podczas spotkań z uczniami gimnazjów, sprawowanie opieki nad uczestnikami i współpracę z powiatowym rzecznikiem konsumentów, a w szczególności za opracowanie i wydrukowanie harmonogramów przebiegu każdego spotkania z gimnazjalistami oraz potrzebnych materiałów informacyjnych;

- p. Iwonie Bogusiewicz - Kuś za opracowanie książeczki z przepisami kulinarnymi, za przygotowanie uczniów naszej szkoły do właściwego przebiegu warsztatów, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów gastronomicznych oraz opracowanie materiałów informacyjnych;

- p. Dariuszowi Surmie za przeprowadzenie prelekcji dla gimnazjalistów, sprawowanie opieki nad uczestnikami, a w szczególności za organizowanie transportu dla gimnazjalistów;

- p. Agnieszce Golan za pomoc podczas przeprowadzania warsztatów z zakresu żywności molekularnej;

- wspaniałym uczniom naszej szkoły, którzy bez wahania pomogli przy organizacji prelekcji i warsztatów:

• z klasy 3 TMA: Michałowi Politowi, Konradowi Snopkowi, Marcinowi Tarkowskiemu, Krzysztofowi Gałajowi, Markowi Murasowi, Krzysztofowi Smolarkowi,

• z kl. 3 TTG: Aleksandrze Woźniak, Karolinie Muras, Patrycji Kani, Adamowi Sadowskiemu,

• z kl. 2 TAŻ: Piotrowi Majchrzakowi, Sylwii Sapińskiej i Natalii Krupińskiej,

• z kl. 2 TŻiUG: Marzenie Woźniak, Laurze Rokickiej, Katarzynie Durmaj,

• z kl. 1 TŻiUG: Gabrieli Foks i Annie Kępce,

• wszystkim uczniom klasy I, II i III Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy współpracowali z nauczycielami i gimnazjalistami podczas warsztatów;

- dyrekcji, nauczycielom i młodzieży z 13 gimnazjów z terenu powiatu łowickiego i skierniewickiego, którzy aktywnie wzięli udział w Projekcie;

- wszystkim, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska, a którzy okazali nam zrozumienie, życzliwość i pomogli w miarę swoich możliwości.

     Na koniec pozostaje wyrazić przekonanie, że nasza praca dydaktyczna i, jakże ważna, wychowawcza miała i ma sens. Szczególnie widać to po słowach uznania otrzymanych od uczniów, którzy zrozumieli, że większa świadomość otwiera drzwi do lepszego życia "z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego".

 

Koordynator Projektu Irena Chorążka, nauczyciel biologii