Konkurs "Twórz coś z tworzywa, póki Ziemia żywa"

12.05.2017 21:13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 RCKUiP w Łowiczu zaprasza młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach.

Cele projektu:

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży

-kształtowanie postaw człowieka świadomego swego wpływu na środowisko

-rozwijanie zainteresowań problemami ochrony środowiska

-propagowanie właściwych postaw ekologicznych

-propagowanie ekologicznego stylu życia

-rozwijanie umiejętności artystycznych oraz kreatywności

-propagowanie idei recyklingu

-rozwijanie umiejętności przetwarzania surowców wtórnych

-aktywizowanie młodzieży w kierunku zagospodarowania odpadów

-uświadomienie społeczeństwu iż nie każdy odpad musi być odpadem

Opis przedsięwzięcia:

Prace muszą być wykonane z odpadów. Mogą być wykonane w trzech kategoriach:

-zabawka (zabawka ze skrawka)

-sprzęty użytkowe

-elementy dekoracyjne wystroju wnętrz

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub kilku kategoriach. Prace mogą być wykonane przez jedną osobę lub zespół liczący maksymalnie trzy osoby. Prace należy dostarczyć do 20 maja 2017 roku na adres ZSP nr2 RCKUiP Łowicz ul.Bich 10. Na pracy należy umieścić informacje: kategoria, pseudonim, typ szkoły. W zamkniętej kopercie umieścić imię i nazwisko autora, adres, telefon szkoły, kategorię, pseudonim autora oraz typ szkoły zamieścić na kopercie. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i są wyrazem zgody na ich wystawienie a następnie przekazanie do instytucji i placówek zainteresowanych ich nieodpłatnym nabyciem.

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego.

Termin realizacji:

Udział w konkursie należy zgłosić do 20 maja 2017 roku, prace dostarczyć do ZSP nr2 RCKUiP do dnia 30 maja 2017 roku ( numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkurs 604133348).

Pokaz i ocena wykonanych prac odbędą się w dniu 11 czerwca w ZSP nr2 RCKUiP w Łowiczu podczas Pikniku na Blichu

 

Ocena prac:

Prace będą oceniane prze Jury w składzie:

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łowiczu

- wicedyrektor ZSP nr2

- artysta plastyk

- ekolog

W ocenie prac pod uwagę będą brane:

- technika wykonania

- pomysłowość

- rodzaj surowców, z których wykonano prace

Trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej i kategorii zostaną nagrodzone.

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.

 

Dla zwycięzców nagrody ufundowało Starostwo Powiatu Łowickiego.

Irena Chorążka