Konkurs na Eko-piosenkę

12.05.2017 21:17

Każdy zainteresowany uczestnik lub uczestnicy przygotowują piosenkę (tekst i muzykę). Przygotowane utwory wykonawcy prezentują z dowolnym akompaniamentem lub a cappella. Prezentacja każdego uczestnika powinna nawiązywać w dowolny sposób do nazwy konkursu (żartobliwe wykonanie, strój, pomysłowość wykonania, humor w prezentacji ulubionego przeboju). Wyżej wymienione elementy będą dodatkowo punktowane podczas prezentacji.

Cele projektu:

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży

-kształtowanie postaw prośrodowiskowych

-rozwijanie zainteresowań problemami ochrony środowiska

-propagowanie właściwych postaw ekologicznych

-propagowanie ekologicznego stylu życia

-rozwijanie umiejętności artystycznych oraz kreatywności

-popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży

-promowanie młodych talentów

 

Opis przedsięwzięcia:

Każdy zainteresowany uczestnik lub uczestnicy przygotowują piosenkę (tekst i muzykę).Przygotowane utwory wykonawcy prezentują z dowolnym akompaniamentem lub a cappella. Prezentacja każdego uczestnika powinna nawiązywać w dowolny sposób do nazwy konkursu (żartobliwe wykonanie, strój, pomysłowość wykonania, humor w prezentacji ulubionego przeboju).Wyżej wymienione elementy będą dodatkowo punktowane podczas prezentacji.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego.

Termin realizacji:

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 20 maja 2017 roku.

Przedstawienie i ocena wykonanych piosenek odbędą się w dniu 11 czerwca w ZSP nr2 RCKUiP w Łowiczu podczas Pikniku na Blichu. W przypadku dużego zainteresowania szkoła zastrzega sobie możliwość przesłuchania uczestników w terminie od 20 do 30 maja. Tylko 10 najlepszych utworów zostanie zaprezentowanych podczas pikniku na Blichu.

Prace będą oceniane prze Jury w składzie:

-przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łowiczu

-wicedyrektor ZSP nr2 w Łowiczu

-artysta muzyk

-ekolog

W ocenie prac pod uwagę będą brane: treść piosenki, pomysłowość wykonania, sposób prezentacji

Trzech najlepszych wykonawców w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrodę.

 

 

Dla zwycięzców nagrody ufundowało Starostwo Powiatu Łowickiego.

Irena Chorążka