I miejsce Bartosza Staniszewskiego i wyróżnienie dla Szymona Siejki w Muzealnych Spotkaniach z Fotografią 2017 r.

22.05.2017 19:15

Kolejny raz Muzeum w Koszalinie wraz z innymi placówkami zorganizowało Międzynarodowy Konkurs Muzealne Spotkania z Fotografią. Odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Celami konkursu są:

- możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum,

- rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej,

- rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

- prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

 

Muzeum w Łowiczu także uczestniczy w tych działaniach promujących kulturę i fotografię. W sobotę 20 maja 2017 r. w Muzeum w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Muzealne Spotkania z Fotografią 2017. Wręczono nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrody specjalne. Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Wśród prac, które napłynęły na MSzF 2017, znalazły się zdjęcia: Bartosza Staniszewskiego i Szymona Siejki z klasy II kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Nagrodzono dwa zdjęcia- I miejsce zdobył Bartosz Staniszewski , a wyróżnienie otrzymał Szymon Siejka.

 

Do konkursu uczniów przygotował Grzegorz Słoma.

Grzegorz Słoma