Czwarta edycja wyboru Księżanki i Księżaka Roku

15.05.2017 21:39

     Dnia 13 maja 2017 r. Gabriela Foks oraz Piotr Ulatowski wzięli udział w wyborach Księżanki i Księżaka Roku 2017. Głównym celem Konkursu było wyłonienie reprezentacyjnej pary łowickiej, której zadaniem będzie promowanie regionu łowickiego w czasie wydarzeń kulturalnych oraz działań reklamowych.

     Gabrysia była jedną z ośmiu dziewcząt, biorących udział w tych prestiżowych zmaganiach. Piotr zaś stanowił konkurencję dla czterech innych chłopców. Uczestnicy nie mogli mieć mniej niż 16 lat i nie więcej niż 27. Podczas finałowej gali w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury jury wyłoniło zwycięzców.

     Gabriela Foks odebrała tytuł II Wiceksiężanki 2017. Gabrysia mieszka w Łowiczu, jest uczennicą Technikum nr 2 kształcącym z zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Piotr Ulatowski z Gosławic został I Wiceksiężakiem 2017. Jest absolwentem Technikum nr 2 kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Reprezentacyjną parą Ziemi Łowickiej zostali: Anna Kapusta i Robert Fortuński – oboje z Łowicza.

     Gratulujmy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu łowickiego folkloru. Ufamy, że w przyszłym roku nie zabraknie wśród pretendentów do tytułu Księżanki i Księżaka Roku 2018 uczniów lub absolwentów naszej Szkoły.

 

Piotr Sumiński