Rok szkolny 2016/2017 przeszedł do historii

23.06.2017 13:12

   Dnia 23 czerwca 2017 roku o godzinie 8:30 w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Podczas spotkania dyrektor szkoły Maria Laska złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom z okazji rozpoczynających się wakacji.

     Spotkanie rozpoczął występ ZPiT „Blichowiacy”. W dalszej części uroczystości głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Violetta Wrońska. Życzenia dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz kolegów i koleżanek złożyli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Marzena Woźniak i Marcin Tarkowski.

     Następnie Pani Dyrektor wraz z wicedyrektorami, Marią Elżbietą Tataj i Januszem Wróblem, wręczyli świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Byli to: Tarkowski Marcin, Pacler Grzegorz, Stasiak Cezary, Bodych Bartłomiej, Guzek Joanna, Kania Patrycja, Flis Kinga, Muras Tomasz, Nowak Paulina, Płuska Natalia, Ziemiańczyk Marta, Skrzypczyńska Patrycja. Należy nadmienić, iż uczniów, którzy uzyskali promocję do oddziału programowo wyższego ze średnią wyższą bądź równą 4,0 w szkole na Blichu w roku szkolnym 2016/2017 było sześćdziesięciu trzech.

     Pod względem średniej ocen poszczególnych oddziałów na podium stanęli: 1. Odział IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik technologii żywności, 2. Oddział III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności, 3. Oddział I technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu.

     Najlepszą frekwencją wykazały się następujące oddziały: IV technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, I technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, I technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu.

     Pani Dyrektor Maria Laska podkreśliła, że młodzież ucząca się w szkole na Blichu zdobywa nagrody w licznych olimpiadach, konkursach związanych nie tylko z nauką, ale także ze sportem i działalnością artystyczną, dlatego w następnej części uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczyła młodzieży wiele dyplomów, nagród, podziękowań za udział w konkursach i innej aktywności na rzecz szkoły.

     Wzruszającym elementem uroczystości było pożegnanie dwóch nauczycielek, które po kilkudziesięciu latach pracy odeszły na emeryturę: pani Ireny Chorążki i pani Danuty Kowalskiej. Młodzież, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji podziękowali paniom za długoletnią służbę w oświacie gromkimi brawami.

     Ksiądz Radosław Sawicki zaprosił wszystkich do bazyliki katedralnej w Łowiczu na wydarzenia związane z nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miały miejsce w dn. 23-24.06.2017 r.

     Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, gdzie odbyło się wręczenie świadectw.

 

Piotr Sumiński, Foto: Krzysztof Łukasik, opracowanie: AK