Akcja zbierania korków dla Marysi Szkop

23.06.2017 13:00

     Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki przez cały rok szkolny 2016/17 zbierali plastikowe korki. W akcję zaangażowała się cała społeczność szkolna.

 

     Uczniowie przynosili korki nauczycielom biologii pani Irenie Chorążce oraz Annie Kowalskiej. 
W swojej klasie korki zbierała również pani Katarzyna Mańkowska. Kółko 
żywienia działające na Blichu już we wrześniu do wszystkich klas 
dostarczyło pudełka na akcje korkową. Uczniowie większe partie korków z 
domu przynosili do nauczycieli zaangażowanych w akcję a korki od napojów 
spożytych w szkole zamiast wyrzucać do koszy wrzucało właśnie do tych 
pudełek. Dzięki tej akcji środowisko było zanieczyszczone a Marysia 
chora na encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną czego skutkiem jest 
mózgowe porażenie dziecięce będzie mogła kwotę uzyskaną ze sprzedaży 
korków przeznaczyć na rehabilitację.

     W tym roku udało się zebrać 110 kg korków. Wprawdzie kwota uzyskana z 
ich sprzedaży nie będzie bardzo duża ale zgodnie z przysłowiem "Ziarnko 
do ziarnka..." więc zbierajmy dalej!

Iwona Bogusiewicz-Kuś - opiekun Kółka żywienia na Blichu