Informacja dla uczniów i absolwentów

31.08.2017 17:41

Uczniowie, którzy w styczniu 2018 r. chcą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zobligowani są do złożenia deklaracji, w terminie do 10 września 2017 r. w sekretariacie CKU (budynek B).

 

Edyta Niedzielska - kierownik szkolenia praktycznego