U progu nowego roku szkolnego

4.09.2017 15:37

     1 września siedemdziesiąt osiem lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Przez siedem dni polscy żołnierze bohatersko bronili Westerplatte. Dzięki Bogu 4 września 2017 roku na terenie całej Polski w placówkach oświatowych odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Nie inaczej było w ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu. Przed uroczystym rozpoczęciem poczet sztandarowy, kadra kierownicza szkoły, nauczyciele, katecheci i przedstawiciele młodzieży uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Łowiczu.

 

     Część oficjalna w murach szkoły rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Pani Dyrektor Maria Laska przywitała przybyłych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, młodzież, rodziców oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych nauczycieli oraz wszystkich, który zginęli w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

     W czasie uroczystości Pani Dyrektor przywitała w sposób szczególny nowego kierownika praktycznej nauki zawodu – p. Edytę Niedzielską, która zastąpiła na tym stanowisku p. Bogumiłę Rosę. Następnie przedstawiła nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają pracę w placówce na Blichu: Monikę Danych, Paulinę Wojdę - obie panie będą uczyły matematyki i informatyki, Olgę Sterę – nauczyciela bibliotekarza.

     Nie zabrakło przemówienia przewodniczącej Rady Rodziców, p. Violetty Wrońskiej. Pogratulowała w nim uczniom klas pierwszych trafnego wyboru szkoły i życzyła samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, a uczniom klas starszych wytrwałości w nauce, która doprowadzi ich do dobrych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i podczas matury. Swoje słowo skierował do zebranych również ks. Radosław Sawicki. Zachęcił młodzież m.in. do większego zaangażowania się w liturgię w czasie rozpoczętego właśnie roku szkolnego i katechetycznego. Maria Laska odczytała fragment listu Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skierowanego do młodzieży. Następnie przedstawiła wychowawców klas pierwszych:

- wychowawcą oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki została Jolanta Sikorska,

- wychowawcami dwóch oddziałów pierwszych kształcących w zawodzie technik informatyk zostali: Leszek Skórski i Paulina Wojda,

- wychowawcami dwóch oddziałów pierwszych kształcących w zawodzie technik logistyk zostali: Donata Skierska i Piotr Żak,

- wychowawcą oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych została Urszula Surma,

- wychowawcą oddziału pierwszego Branżowej Szkoły I stopnia został Kamil Szkup.

Szeregi blichowskiej braci zasiliło 135 uczniów klas pierwszych.

     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 uświetnił swym występem ZPiT „Blichowiacy”. Po pokazie talentu wokalno-tanecznego członków zespołu, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych.

Piotr Sumiński