Prelekcja Policji dla klas pierwszych

19.09.2017 18:21

Dnia 19.09.2017r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Policji (sierżantem sztabowym Maciejem Kaźmierczakiem i starszym sierżantem Tomaszem Piechowskim) z czterema klasami pierwszymi.

Inicjatorem tego wydarzenia była Dyrekcja szkoły i nauczyciel historii Grzegorz Chojnacki. Tematy prelekcji dotyczyły odpowiedzialności karnej osób nieletnich, zagrożeń wynikających z zażywania tzw. dopalaczy, zagrożeń płynących z Internetu i innych czynów zabronionych prawem.

Młodzież dowiedziała się, że już po ukończeniu 17 lat zaczyna się odpowiedzialność karna za popełnione czyny. Policjanci szczególną uwagę poświęcili tematowi dopalaczy, gdyż jak podkreślali są to środki bardzo niebezpieczne, mogące doprowadzić do trwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych czy mózgu. Prelegenci podkreślali, jak trudne jest leczenie po ich zażyciu, gdyż lekarze nie wiedzą, z jakimi substancjami mają do czynienia. Zwrócili również uwagę na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu. Podawali sytuacje, gdzie uczniowie drogą elektroniczną grozili młodszym kolegom, co stało się podstawą do postawienia im zarzutów przez organa ścigania po zgłoszeniu faktu na policję. Przestrzegali również przed tzw. hejtem, gdyż może on naruszać dobra osobiste innych osób.

Z sali padło wiele pytań dotyczących podejmowanych tematów, na które policjanci udzielili konkretnych odpowiedzi, co świadczyło o dużym zainteresowaniu spotkaniem i jego zasadnością. Podobne spotkanie z pozostałymi klasami pierwszymi odbędzie się wkrótce.

 

Grzegorz Chojnacki