Rozstrzygnięcie etapu pisemnego Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu  

4.10.2017 20:45

     W dniu 04.10.2017 r. na drugiej godzinie lekcyjnej w sali wykładowej nr 2 budynku „B” odbył się etap pisemny w.w Konkursu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z klas pierwszych.

     Zwycięzcami tej części zawodów okazała się klasa I Technikum kształcącego w zawodzie: informatyk „B” w składzie: Agata Dzionek, Szymon Zwoliński i Daniel Haczykowski. Zdobyli oni łącznie 73,5 punktu. Drugie miejsce zajęła klasa I Technikum kształcącego w zawodzie: logistyk „B” w składzie: Zuzannna Kotyńska, Patrycja Koper i Mateusz Szkup. Uzyskali oni łącznie 69 punktów. Natomiast trzecie miejsce, dające również udział w finale XV edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu zajęła klasa I Technikum kształcącego w zawodzie: technik mechanizator rolnictwa i agrotroniki. Członkami tej drużyny byli: Bartosz Drzewic, Jakub Kamiński i Michał Kaźmierczak. Uczniowie ci uzyskali łącznie 52,5 punktu. Pozostałe klasy uzyskały mniejszą liczbę punktów tj. klasa I Technikum kształcącego w zawodzie: Informatyk „A”-46,5 punktu, klasa I Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych- 45 punktów oraz uczniowie I klasy Branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie: operator pojazdów i maszyn rolniczych-24 punkty. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, zaś trzy pierwsze drużyny zapraszamy na wielki finał.

Paulina Dróżdż i Grzegorz Chojnacki