Rejestracja uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych trwa do 6 października!

4.10.2017 20:59

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. W eliminacjach szkolnych OWiUR co roku bierze udział około 22 tysiące uczniów z całej Polski. 

Komitet OWiUR poinformował o kluczowych datach dotyczących organizacji XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Kluczowe daty dotyczące XLII edycji OWIUR:

  • 26-27 października 2017 - eliminacje szkolne
  • 20-21 kwietnia 2018 - eliminacje okręgowe
  • 7-8 czerwca 2018 - eliminacje centralne

Eliminacje centralne XLII edycji OWiUR odbędą się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uczniowie szkół średnich mogą startować w następujących 11 blokach tematycznych:

1.

 Produkcja roślinna

7.

 Technologia żywności

2.

 Produkcja zwierzęca

8.

 Gastronomia

3.

 Architektura krajobrazu

9.

 Agrobiznes

4.

 Ogrodnictwo

10.

 Leśnictwo

5.

 Mechanizacja rolnictwa

11.

 Weterynaria

6.

 Ochrona i inżynieria środowiska

 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły uczący przedmiotów związanych z ww. blokami tematycznymi otrzymali za pośrednictwem e-dziennika informację, jakie dane powinny zostać dostarczone o uczniach-uczestnikach Olimpiady. Należy przekazać tę widomość zainteresowanym uczniom, aby do 6 października przysłali oni swoje dane drogą elektroniczną nauczycielom-opiekunom.

Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych? Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach:

- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik ochrony środowiska
- technik ogrodnik
- technik leśnik
- technik technologii żywności
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik weterynarii
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik hodowca koni
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik architektury krajobrazu

Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Janusz Wróbel