Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

5.10.2017 15:07

Szanowni Państwo,

w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 55 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu dzisiejszym w godzinach 17:00-24:00 silnego wiatru o średniej prędkości ok. 50 km/h oraz porywach nawet do 130 km/h, powołując się na art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (j.t. Dz. U. 2015 poz.525 ze zm.) polecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań:

1) poinformowanie osób przebywających na administrowanych przez Państwa obszarze o przewidywanym zagrożeniu, ze szczególnym wskazaniem konieczności zapewnienia sobie oraz najbliższym schronienia, przygotowania się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, a także zabezpieczenia mienia, które w wyniku działania żywiołu mogłoby zostać zniszczone lub, porwane przez wiatr, mogłoby stwarzać wtórne niebezpieczeństwo,

2) przygotowanie lokalnych podmiotów i służb do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, a także powodujących straty w mieniu. Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

Łączę wyrazy szacunku i poważania.

WOJEWODA ŁÓDZKI Zbigniew Rau