Skutki prawne różnych przestępstw informatycznych.

10.10.2017 11:30

Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Powiatem Łowickim realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji. Stąd też w dniu 10.10.2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas informatycznych 1TIa, 1TIb oraz 2TIb z prawnikem Adamem Walasem.

Po co doświadczony prawnik spotyka się z młodzieżą, aby omówić skutki cyberprzemocy, phishingu? Bo są to przestępstwa coraz bardziej wyrafinowane, przynoszące nam coraz więcej strat materialnych, ale również straty moralne, a nawet zdarza się kradzież tożsamości. Oczywiście młodzi informatycy mogą stać po obydwu stronach, tj ofiary, ale również atakującego. Jak twierdzi prawnik w sieci nic nie znika, nie ma też anonimowości. Wszystko można odnaleźć tylko kwestia czasu. Za wszystkie wykroczenia ponosi się odpowiedzialność. Od lat 17 ponosi się odpowiedzialność karną, a za niektóre wykroczenia (jak rozbój) już od lat 13. Jeżeli nie w postaci więzienia czy poprawczaka, są to kary finansowe, przeprosiny, zadośćuczynienie. Zawsze miejmy się na baczności co wrzucamy do sieci (skany, dokumenty, zdjęcia, dane osobowe).

Anna Kosmowska