Dzięki realizacji Projektu „Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu” uczestnicy przygotowują się do praktyki zawodowej w Grecji.

11.10.2017 10:55

Dla 35 uczniów Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu  z klas 3 TAŻ i 2 TMA oraz  technik informatyk z klasy 3 TIN będzie to pierwsza tego rodzaju szansa na wyjazd i porównanie warunków życia i pracy w innym kraju Unii Europejskiej. 

Wyjazd na staż za granicę daje możliwość poznania innego narodu, jego kultury, uwarunkowań klimatyczno-przyrodniczych, w jakich żyją inni ludzie, specyfiki ich gospodarki. Bezpłatne staże zawodowe organizowane w ramach Programu Erasmus Plus mobilizują do dalszej nauki i pracy nad własnym rozwojem, poszerzają horyzonty, także dopingują do nauki języków obcych.

Aby zaplanowany za granicą czas zakwalifikowani uczniowie wykorzystali jak najbardziej efektywnie, w szkole trwają zajęcia przygotowujące do wyjazdu. Są one realizowane w dni powszednie i w soboty. Uczestnicy projektu uczą się na dodatkowych lekcjach języka angielskiego, które prowadzą nasi nauczyciele. Wartością dodaną projektu będzie niewątpliwie kontakt z żywym językiem obcym za granicą Polski, co zazwyczaj prowadzi do szybkiego podniesienia umiejętności językowych.

Młodzież odbyła już zajęcia kulturowe, na których można było też poznać podstawy greki.  Ten blok prowadziła p. Aleksandra Ciupa - lektor języka greckiego z Łodzi.  

22 października, w niedzielę rano, z Łowicza wyjedzie grupa uczniów wraz z opiekunami z ZSP nr 2 (z Blichu) oraz z ZSP nr 4 (z Ekonomika) do miejscowości Paralia Panteleimonos położonej bezpośrednio nad Morzem Egejskim.  Powrót jest zaplanowany na 4 listopada 2017 r.

Staż umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy zdobytej w szkole i połączenie jej z praktyką w atrakcyjnych warunkach. Podczas 2 tygodni pobytu w północnej części Grecji młodzież będzie wizytować firmy zgodne z kierunkami kształcenia oraz brać udział w warsztatach praktycznych ze specjalistami w swoich dziedzinach. Przewidziane są również zajęcia kulturowe, w ramach których mają odbyć się dwie całodniowe wycieczki.

Druga, 30-osobowa grupa uczniów naszej szkoły z technikum informatycznego i technikum logistycznego ma zaplanowaną zagraniczną praktykę zawodową w Grecji na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.

Oto link do artykułu, który ukazał się na stronie szkoły 19 września 2017r.

http://www.zsp2lowicz.pl/art/1307,lista-uczestnikow-projektu-mobilnosc-miedzynarodow.html

 

Janusz Wróbel, Elżbieta Wojtyna, Bogumiła Rosa