Święto oświaty na Blichu

14.10.2017 12:28

     Dnia 13.10.2017 r. w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w Łowiczu odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

     Uroczystość rozpoczął wicedyrektor Janusz Wróbel wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Maria Laska.

     Na wstępie powitała przybyłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów, nauczycieli emerytowanych. Serdecznie przywitała emerytowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły blichowskiej: Eugeniusza Bobrowskiego, Stanisława Wielca, Stanisława Olęckiego. Wśród gości znaleźli się również: Krzysztof Górski – przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, wicestarosta łowicki Grzegorz Bogucki oraz Wioletta Wrońska – przewodnicząca Rady Rodziców.

     Pani Dyrektor złożyła życzenia i podziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom i wszystkim zgromadzonym gościom. Skierowała również ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę.

     W dalszej części swego wystąpienia Pani Dyrektor przybliżyła zmiany, jakie zaszły w szkole w ostatnim roku. Wymieniała długą listę nowych inwestycji, zakupów czy pozyskania nowych sprzętów multimedialnych i różnych mebli. Dzięki życzliwości różnych firm, udało się odnowić pracownie komputerową poprzez pozyskanie używanych komputerów dobrej klasy. Wspomniała również o aktualnie realizowanych projektach unijnych dających szanse na atrakcyjne zagraniczne praktyki dla uczniów.

     Minutą ciszy społeczność uczciła pamięć nauczycieli poległych w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy odeszli w późniejszych latach, a przedstawiciele młodzieży złożyli kwiaty i znicze pod tablicami pamiątkowymi.

     W czasie uroczystości w imieniu władz powiatowych głos zabrał Krzysztof Górski, który podziękował dyrekcji i nauczycielom za potężny wkład pracy w wychowanie młodzieży i rozwój szkoły. Głos zabrała również Violetta Wrońska. Skierowała swoje serdeczne słowa do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz dyrekcji.

     W dalszej części uroczystości odbył się Konkurs Wiedzy o Blichu. Prowadzili go: Roksana Miłowska, Krzysztof Kret oraz Karolina Myczka. Brali w nim udział uczniowie, którzy zwyciężyli w poprzednim etapie. Były to oddziały pierwsze: 1 TMRiA – kształcący w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 1LogB – kształcący w zawodzie technik logistyk oraz 1 TinB - kształcący w zawodzie technik informatyk. W komisji konkursowej zasiedli: Maria Laska, Violetta Wrońska, Małgorzata Kosiorek oraz Jadwiga Studzińska. Ostatecznie wyniki konkursu były następujące:

I miejsce: klasa I TMRiA

II miejsce klasa: I Log B

III miejsce klasa: I Tin B

     Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Tę część poprowadził wicedyrektor Janusz Wróbel wraz z Panią Dyrektor Marią Laska. Na sztandar szkoły ślubowali przedstawiciele wszystkich pierwszoklasistów.

     Po uroczystym ślubowaniu Maria Laska wręczyła nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, listy gratulacyjne oraz nagrody Zarządu Powiatu Łowickiego.

* Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty i List Gratulacyjny otrzymał Grzegorz Słoma.

* Nagrodę Zarządu Powiatu Łowickiego otrzymali: Bogumiła Rosa i Maria Laska.

* Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali (wg kolejności wyczytania): Maria Tataj, Olga Kwapisz – Wojda, Paulina Drożdż, Milena Wojda – Wróbel, Piotr Żak, Donata Skierska, Magdalena Drobnik – Pudłowska, Katarzyna Charążka, Wojciech Białecki, Mariusz Szewczyk, ks. Radosław Sawicki, Edyta Kłak, Janusz Wróbel, Jakub Zaczkiewicz, Krystyna Wilanowska – Biełoszejew, Stanisław Pietrzak, Jarosław Dubiel, Agnieszka Leśniewska, Katarzyna Mańkowska, Jadwiga Studzińska, Anna Kosmowska.

* Nagrody Dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: Magdalena Dąbrowska, Krzysztof Łukasik, Jan Dutkiewicz, Agnieszka Kucińska, Wioletta Grzegory, Sławomir Siewierski, Jolanta Dębska, Marek Wielemborek, Emilia Kunikowska, Zofia Siekiera.

     Maria Laska wraz z pozostałą kadrą kierowniczą wręczyli kwiaty Krystynie Wilanowskiej – Biełoszejew w podziękowaniu za pracę w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, gdyż z końcem października br. odchodzi na zasłużoną emeryturę.

     W kolejnej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Marzena Woźniak i Marcin Tarkowski złożyli życzenia całej społeczności blichowskiej w imieniu wszystkich uczniów.

     Część artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej została przygotowana przez klasę drugą technikum kształcącą w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym omawiano sprawy edukacji, wychowania, oświaty i nauczycieli. Uczniowie wspomnianej klasy zadedykowali nauczycielom dwie piosenki, mówiące o pięknie i trudzie zawodu nauczycielskiego. Na koniec całej uroczystości miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

     Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali: dyrektor Janusz Wróbel – przekazanie sztandaru, ślubowanie klas pierwszych, Paulina Drożdż i Grzegorz Chojnacki – Konkurs Wiedzy o Blichu, Agnieszka Golan i Piotr Sumiński – część artystyczna, Krzysztof Łukasik – nagłośnienie i próby, Olga Kwapisz Wojda – poczęstunek, nauczyciele wychowania fizycznego – przygotowanie sali gimnastycznej, pracownicy obsługi – dekoracja, Jan Dutkiewicz – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, Bartek Rybus – akompaniament.

 

 

ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu (ps, mpm)