Zaproszenie do udziału w VI Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce” oraz w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”

17.10.2017 21:03

Zaproszenie do udziału

w VI Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce” organizowanej przez Politechnikę  Częstochowską

oraz w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”, której organizatorem jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczniów, z klas od I do IV, zainteresowanych udziałem, zapraszam najpóźniej do 27 października 2017 roku.

 

 Źrodła: strony internetowe oraz plakaty informacyjne do pobrania w plikach.

http://www.olimpiada.wz.pcz.pl/

http://www.sgh.waw.pl/coe

Małgorzata Kosiorek

Pliki do pobrania: