„Różni, ale równi”  

18.10.2017 21:52

Światowy Dzień Godności 2017

Od 2006 roku w każdą trzecią środę października obchodzony jest Światowy Dzień Godności. Inicjatywa ta została wprowadzona przez ponadnarodową grupę Global Dignity i jej partnerów w trosce o poszanowanie godności każdego człowieka. Ma przypominać o tym, że szacunek przysługuje każdemu człowiekowi, niezależnie od wyglądu, wyznania, stanu zdrowia, orientacji seksualnej, przynależności narodowej czy etnicznej.

Obchody Światowego Dnia Godności to okazja do podejmowania rozmów na tematy ważne dla każdego człowieka, ale często pomijane ze względu na wielość bieżących zadań i obowiązków. Co to jest godność? Czy szanuję innych ludzi? Czy jestem przez innych szanowany? Czy staję w obronie godności moich kolegów, koleżanek? Jak się zachować, gdy czuję, że moja godność jest naruszana?

Jacek Olechowski, Przewodniczący Global Dignity w Polsce powiedział: Chcemy pokazać młodym ludziom, że każda różnica może być wzbogacająca i budująca dla społeczności, w której żyją. Jak również, że bez względu na wszystkie różnice łączą ich te same prawa oraz podobne marzenia, potrzeby, obawy czy upodobania. Także, że każda osoba wnosi pewną wartość do grupy, środowiska, w którym funkcjonuje i dzięki temu wszyscy możemy z tego czerpać korzyści.

Global Dignity ujmuje godność w pięciu podstawowych zasadach:

  1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.
  5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

O tych zasadach warto pamiętać na co dzień, nie tylko w Dniu Godności.

 

Anna Golędzinowska-Lebioda