Nowoczesna technologia rolnicza wzbogaciła zasoby szkoły na Blichu

23.10.2017 17:53

     W ostatnim czasie w ZSP nr 2 w Łowiczu finalizowane są zakupy sprzętu do precyzyjnego prowadzenia ciągnika i maszyn rolniczych. Dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z dofinansowania przez środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkole udało się zakupić jedną z najnowocześniejszych technologii dedykowanych rolnictwu precyzyjnemu.

     Dotacja ze środków ministerialnych oraz wsparcie finansowe Rady Rodziców szkoły dały możliwość zainwestowania prawie 50 000 zł. w nowoczesne rolnictwo. Zakup ten składa się z zestawu: anteny, monitora, kierownicy, systemu elektromechanicznego prowadzenia wraz z koniecznym okablowaniem i systemem przyłączy dla maszyn agregatowanych z ciągnikiem. System EZ-Pilot, dzięki wbudowanemu silnikowi elektrycznemu, obraca kołem kierownicy i używany razem z wyświetlaczem zapewnia kierowanie maszyną bez dotykania koła kierownicy przez operatora. Silnik zintegrowany z kolumną kierownicy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich paneli sterowania, jest to rozwiązanie o wysokiej ergonomii i nie redukuje miejsca w kabinie. Pozwala również na niezakłócone kierowanie ręczne, gdy wspomagany układ prowadzenia nie jest uruchomiony. Jest to idealny pakiet zapewniający wysoką dokładność w przystępnej cenie. Zastosowanie tej technologii pozwala osiągać rok do roku dokładność do 2,5 cm, zmniejsza koszty paliwa, nasion, środków ochrony roślin oraz nawozów, ale przede wszystkim redukuje podwójne przejazdy i nakładki, oszczędza czas, który z powodzeniem można wykorzystać do innych operacji.

     Zestaw ten wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły, szczególnie przydatną klasom technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie będą mogli uczyć się korzystania z tej technologii wykorzystywanej w precyzji prowadzenia jazdy i zabiegów agrotechnicznych wykonywanych z wykorzystaniem ciągnika rolniczego. Obecnie szkoła posiada ciągnik rolniczy Case Puma w pełni wyposażony do możliwości wykorzystania tej technologii. Mamy teraz na Blichu komplet narzędzi do wykorzystywania w agrotronice.

     Wszyscy idziemy z duchem czasu, szczególnie młodzież, jest ona zainteresowana innowacjami, inwestowaniem w nowy i nowoczesny sprzęt rolniczy. Dzięki wyłonionej ofercie szkoła zyskała partnera do współpracy, dzięki któremu możemy liczyć na wsparcie techniczne i system szkoleń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

 

Katarzyna Mańkowska