Perełki z Blichu A.D. 2017

25.10.2017 21:18

    

     Starosta Łowicki Krzysztof Figat przyznał uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce. Uroczyste wręczenie wyżej wspomnianych wyróżnień miało miejsce 25.10.2017 r. w gmachu starostwa powiatowego w Łowiczu. Każdy z nagrodzonych otrzyma kwotę 1500 zł.

 

 

     Poniżej przedstawiamy sylwetki perełek z Blichu.

   

     Kinga Flis

     Jest uczennicą drugiego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Tańczy i śpiewa w Zespole Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Bierze udział w konkursach przedmiotowych, zwłaszcza historycznych (np. ,,Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”). Pochodzi ze wsi Marianka k/Łowicza. Ma trójkę rodzeństwa – dwie siostry i brata. Interesuje się historią II wojny światowej oraz czasami działalności podziemia antykomunistycznego, wojskiem, fotografowaniem. Jej ulubionym sportem są biegi i piłka nożna. Lubi czytać książki młodzieżowe, biografie powstańców i Żołnierzy Wyklętych oraz historyczne. Marzy, by w przyszłości zostać zawodowym żołnierzem.

     

     Natalia Płuska

     Mieszka w Sierżnikach na terenie gminy Chąśno. Jest uczennicą oddziału czwartego technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Interesuje się folklorem. Od początku nauki w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy". Natalia to osoba kulturalna, odpowiedzialna, oddana swoim bliskim, bardzo skromna. Tegoroczne stypendium starosty łowickiego jest jej drugim wyróżnieniem tego typu. Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim. Lubi czytać książki. Dużym osiągnięciem uczennicy było zajęcie wraz z Ewą Pietrzak 1. miejsca w XIII Regionalnym Przeglądzie Kolęd 2016, który miał miejsce w Domaniewicach.

     

     Patrycja Skrzypczyńska

     Mieszka w Zgodzie na terenie gminy Bielawy. Jest osobą otwartą i kreatywną. Interesuje się logistyką, z czym wiąże swoją przyszłość. W wolnych chwilach fotografuje przyrodę, spaceruje, spotyka się z przyjaciółmi, czyta książki. Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu. Obecnie jest uczennicą drugiego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk.

     

     Marta Ziemiańczyk

     Jest uczennicą trzeciego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności. Pochodzi z Łowicza. Interesuje się literaturą kryminalną i filmami o tej samej tematyce. Jej hobby jest tworzenie biżuterii według własnego projektu. Lubi zdobywać wiedzę z zakresu wpływu odżywiania na ludzki organizm. Kocha zwierzęta, w szczególności psy. W 2009 roku została szkolnym mistrzem ortografii. W roku szkolnym 2011/2012 zdobyła nagrodę burmistrza miasta Łowicza w kategorii najlepszy uczeń. Od czwartej klasy szkoły podstawowej otrzymywała stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Jest  szczęśliwa, że udało jej się to także w szkole średniej. Warto dodać, że stypendium Starosty Łowickiego w technikum otrzymała po raz drugi. W przyszłości chciałaby rozpocząć studia na wydziale dietetyki. Jest osobą nieśmiałą, nie lubi być w centrum uwagi. Zawsze dąży do wyznaczonego celu. Marta to osoba ambitna, zaradna, lubi się dzielić swoją wiedzą z koleżankami i kolegami, chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce. Brać klasowa widzi w niej życzliwą koleżankę. Jest autorytetem dla swoich rówieśników.

     

     Tomasz Muras

     Pochodzi z Łowicza. Ukończył Gimnazjum nr 3 w Łowiczu. Obecnie jest uczniem drugiego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Od początku nauki w szkole na Blichu jest członkiem ZPiT „Blichowicy”.  Wchodzi również w skład Orkiestry Miasta Łowicza. Pasjonuje się muzyką, motoryzacją, folklorem i sportem. Lubi czytać książki przygodowe i o tematyce kryminalnej.

     

     Jakub Owczarek

     Mieszka w Łasiecznikach  na terenie gminy Bolimów. Uczęszczał do gimnazjum  w Bolimowie. Obecnie uczy się w drugim oddziale technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk.  Zdobył 1. miejsce w konkursie wiedzy z języka niemieckiego. Brał też udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Jego głównym hobby jest sport. Szczególne  zainteresowanie jest skierowane na piłkę nożną. Oprócz niej interesuje się muzyką i komputerami.

     

     Grzegorz Pacler

     Mieszka w Bednarach. Jest absolwentem gimnazjum w Kompinie. Obecnie jest uczniem drugiego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Brał udział w kilku zmaganiach, m.in.: w Olimpiadzie  Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska,  w konkursie pt. „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”. Interesuje się piłką nożną  i wyścigami samochodowymi. Jest cichym, spokojnym i niezwykle zdolnym młodym człowiekiem.

     

     Rafał Pietrzak

     Mieszka w Łowiczu. Jest absolwentem miejscowego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Interesuje się głównie naukami przyrodniczymi, w szczególności astronomią, ale także motoryzacją i informatyką. Jego hobby to obserwacja nocnego nieba przez teleskop oraz jazda rowerem. Jest laureatem Konkursu Wiedzy o Podatkach. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Dla kolegów jest chodzącym słownikiem polsko-angielskim.  Obecnie jest uczniem trzeciego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk.  

     

     Cezary Stasiak

     Pochodzi z Bielaw. Obecnie uczęszcza do trzeciego oddziału kształcącego w zawodzie technik logistyk. Nauka na tym profilu wymaga dużo zaangażowania i pracy, toteż każdego dnia stara się stawić czoła wyzwaniom i sumiennie dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Brał udział w kilku Olimpiadach Logistycznych oraz Konkursie Wiedzy o Podatkach. W czasie wolnym od zajęć szkolnych pomaga rodzicom lub oddaje się swoim pasjom - sportowi oraz motoryzacji.

 

     Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

Opracował Piotr Sumiński