ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W DWÓCH POWIATOWYCH KONKURSACH CZYTELNICZYCH z języka angielskiego i języka niemieckiego.

8.11.2017 19:32

Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich powiatu łowickiego.

Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu.

Oceny  wykonania  zadań  konkursowych  dokonuje  jury,  w  którego  skład  wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego ze szkoły organizatora konkursu. 

Terminy konkursów: 7.12.2017 r. (język niemiecki) i  8.12.2017 r. (język angielski)

Miejsce konkursu: Biblioteka ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu (budynek B, I piętro),

W konkursie języka niemieckiego:Materiał: „Baśnie” Braci Grimm,

W konkursie z języka angielskiego zakres materiału:

Lista tytułów*:

 1. Derek Strange „Girl Meets Boy”
 2. Randall Wallace „Braveheart”
 3. Richard Curtis „Notting Hill”
 4. Malorie Blackman „Knife Edge”
 5. Edgar Allan Poe „Black Cat and Other Stories”
 6. Robert Ludlum „Bourne Identity”
 7. John Escott „The Ghost of Genny Castle”
 8. Barbara Vine „House of Stairs”
 9. Martin Steelman, Brian Ward „The Interpreter”
 10. James Fenimore Cooper „Last of the Mohicans”
 11. Paul Victor „Lisa in London”
 12. Richard Curtis „Love Actually”
 13. John Grogan „Marley and Me”
 14. Nevil Shute „On the Beach”
 15. Stephen Waller „Run for Your Life”
 16. Sir Arthur Conan Doyle „Sherlock Holmes and the Mystery of Boscombe Pool”

 

W ocenie będzie brana pod uwagę:

- leksykalna strona zaprezentowanych fragmentów, co jest równoznaczne z dbałością uczestników o zachowanie poprawności językowej;

- emocjonalne zaangażowanie młodzieży w prezentację wybranego fragmentu;

- autorskie wykonanie, z zaangażowaniem i pasją;

Czas prezentacji: maksymalnie 5 minut.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłając swoje dane (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, dane placówki), opatrzone datą i podpisami, na adres: steraolga@gmail.com. Do dnia 1.12.2017 roku.

Pozostałe szczegóły konkursów zawarte są w regulaminach, które znajdują się w załącznikach.  

Olga Stera

Pliki do pobrania: