Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18.11.2017 18:56

     17 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa łódzkiego. Wśród 230 najlepszych uczniów z województwa znalazł się Marcin Tarkowski.

     Marcin pochodzi z Mastek. Jest uczniem IV klasy Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i członkiem ZPiT Blichowiacy. Jest honorowym dawcą krwi i z chęcią pomaga innym. Czynnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim. Marcin oprócz folkloru interesuje się również muzyką i mechaniką. W wolnym czasie czyta książki i gra na gitarze. Jego ulubionym przedmiotem jest język angielski. Reprezentował szkołę w finale okręgowym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Osiągnął w roku szkolnym 2016/2017 najwyższą średnią ocen w szkole - 5,06. Po maturze planuje rozpocząć studia w UWM w Olsztynie na wydziale mechatroniki.

     Uroczystość wręczenia dyplomów miała miejsce w głównej auli na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulacje najlepszym uczniom składali: wojewoda łódzki Zbigniew Rau , łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski.

 

Wicedyrektor Elżbieta Tataj