Pierwsze miejsce Joanny Guzek w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności.

24.11.2017 23:53

W dn. 24.11.2017 w Tomaszowie Maz. odbył okręgowy etap XX Olimpiady Wiedzy o Żywności. Naszą szkołę reprezentowała Joanna Guzek, uczennica klasy IV TTŻ. 

Etap składał się z dwóch części: pisemnej w formie testu oraz części ustnej, w której uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Zakres wiedzy obejmował trzy bloki tematyczne: przetwórczy, analityczny i ekonomiczny. Reprezentantka Blichu okazała się najlepsza po części pisemnej. Premiowane miejsce utrzymała po udzieleniu odpowiedzi na pytania w części ustnej. Joanna Guzek zajęła I miejsce i otrzymała tytuł laureata etapu okręgowego.

W marcu, w Poznaniu zwycięzcy etapu okręgowego będą uczestniczyć w dalszej rywalizacji o index na wyższe uczelnie oraz zwolnienie z egzaminu pisemnego z poszczególnych kwalifikacji objętych danym zawodem.

Do olimpiady uczennicę przygotowywała Olga Kwapisz – Wojda nauczyciel przedmiotów żywieniowych na Blichu.

Olga Kwapisz-Wojda