Tajemnice Polskiego Radia

27.11.2017 23:08

     Polskie Radio i jego sekrety, najnowszy musical w technologii 3D- „Romeo i Julia” i spotkanie z Magdaleną Dąbkowską, Marią Tyszkiewicz, Pawłem Orłowskim- aktorami Teatru „Studio Buffo”.

     Dnia 27 listopada 2017 roku uczniowie klasy III kształcącej w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa wraz z Panią Mileną Wojdą- Wróbel i Panem Grzegorzem Słomą – organizatorami wycieczki mieli możliwość zapoznać się z pracą dziennikarzy w Polskim Radiu. To już kolejny taki wyjazd, który ma na celu poszerzanie wiedzy na temat mediów. Pani Agnieszka Rogińska bardzo ciekawie opowiadała o pracy w radiu. Młodzież miała okazję zobaczyć pomieszczenia konferencyjne, archiwum radiowe, studia nagrań i realizacji programów, posłuchać fragmentu audycji oraz podpatrzeć jak zostaje ona realizowana. Uczniów zainteresowały informacje przekazywane przez panią dziennikarz, zadawali wiele pytań związanych z pracą reporterów , dziennikarzy Polskiego Radia. Moc wrażeń i niesamowite przeżycia wywołał wśród uczniów obejrzany w Teatrze Studio Buffo musical „Romeo i Julia” w technologii 3 D. Warto dodać, że to najnowsza produkcja Janusza Józefowicza. Doskonała gra aktorów , niesamowite efekty dźwiękowe, wizualne, padający na scenie deszcz, sprawiły , że widzowie oglądali spektakl z zapartym tchem, a co chwilę w teatrze dało się słyszeć gromkie brawa. Po spektaklu uczniowie mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z odtwórcami głównych ról– Magdaleną Dąbkowską- Julią, Marią Tyszkiewicz- Panią Capuletti, Pawłem Orłowskim- Merkucjem. Młodzież i opiekunowie zrobili wiele pamiątkowych zdjęć z aktorami Buffo. Była to kolejna bardzo ciekawa edukacyjno-kulturalna wycieczka uczniów z Blichu.

Grzegorz Słoma, Milena Wojda - Wróbel