Akcja świąteczna paczka dla łowickiego bohatera - Sybiraka

29.11.2017 19:15

 Proszę o wsparcie tej szlachetnej akcji.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się w akcję świąteczna paczka dla łowickiego bohatera-Sybiraka.  Chcielibyśmy zebrać fundusze (choćby po kilka złotych od każdej klasy), aby zakupić wspomnianą paczkę i przekazać ją wybranej osobie spośród łowickich Sybiraków. Proszę skarbników klasowych o przekazanie zebranych pieniędzy do 11 grudnia 2017r. do P. Grzegorza Chojnackiego lub P. Elżbiety Chojnackiej.

Grzegorz Chojnacki, Elżbieta Chojnacka i SKW