Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska  

12.12.2017 15:15

Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska  

pod takim hasłem 8 grudnia 2017r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca XXI edycję ogólnopolskiego konkursu:

„Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?

Konkurs, którego organizatorami są: Fundacja im. Roberta Schumana oraz SGGW w Warszawie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa.

 

Uczestników przybyłych z różnych stron Polski przywitał prof. dr hab. Pan Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Pan Mateusz Lewandowski z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Naszą szkołę reprezentowała Paulina Pietrzak z klasy III technikum agrobiznesu z opiekunem Małgorzatą Kosiorek.

Miłą niespodzianką było uczestnictwo absolwenta naszej szkoły, podwójnego (2016 i 2017) laureata tego konkursu Piotra Ulatowskiego, który obok dwójki innych laureatów wystąpił w roli prelegenta.

Byli tacy, którzy na konferencję przybyli rekordową liczbą potencjalnych uczestników konkursu (30 osobowym szkolnym autokarem).

W pierwszej części konferencji uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwszą tworzyła młodzież szkolna, której Pan Tomasz Falba, przedsiębiorca „Doliny szkła” przedstawił gospodarstwo agroturystyczne jako przykład zrównoważonego rolnictwa w Europie.

Pani Joanna Różycka-Thiriet z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana przybliżyła młodym uczestnikom, jakże ważne, treści z początków Wspólnoty Europejskiej pod hasłem „Ojcowie Europy”.

Na czas w/wymienionych prelekcji dla młodzieży, opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym pod przewodnictwem przedstawiciela SGGW. Osnowę stanowił problem mniejszego zainteresowania tym konkursem niż przed laty. Uczestnicy dyskusji wymienili swoje spostrzeżenia dotyczące istoty i celów konkursu ”Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” akcentując korzyści oraz wskazując słabe jego strony.

Głosy w dyskusji wskazywały jednoznacznie na bezpośrednie przełożenie sytuacji ekonomicznej w sektorze rolnictwa, który stawia duże wymagania od strony zaangażowania, ale nie zabezpiecza odpowiednio bytu młodszego i starszego pokolenia pracującego jednocześnie w gospodarstwie rolnym.

Dyskutujący wskazali na potrzebę wielopłaszczyznowego „liftingu” konkursu: od strony organizatora oraz poprzez zaangażowanie szkół i instytucji działających na polu oświaty rolniczej ze wsparciem materialnym na każdym poziomie.

Konkluzja była jednomyślna: konkurs jest bardzo potrzebny dla młodych ludzi z obszarów wiejskich, celem zachęcenia ich i zaangażowania do większej aktywności pozaszkolnej, zwiększenia liczby młodych osób z małych wsi i miejscowości, które po edukacji ponadgimnazjalnej udają się na studia wyższe, a w konsekwencji zwiększają liczbę osób z wykształceniem wyższym wśród mieszkańców terenów wiejskich, zajmujących się pracą w gospodarstwach rolnych, które podnoszą prestiż polskiej wsi i stają się gwarantami produkcji dobrej polskiej żywności.

Przerwę kawową zdominowało echo dyskusji panelowej.

W drugiej części konferencji trójka laureatów z XX edycji tego konkursu podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tworzenia pracy konkursowej. Jednym z nich był Piotr Ulatowski.

Końcową część spotkania wypełniły obszerne, bardzo cenne rady i wskazówki - zasady konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”, które przyszłym uczestnikom przedstawiła dr inż. Pani Anna Grontkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw).

„Główną nagrodą dla laureatów XXI edycji „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” są indeksy uczelni rolniczych w Polsce. Wzięcie udziału w konkursie nie jest warunkowane uczestnictwem w grudniowym spotkaniu, jednak umożliwia ono lepsze zaznajomienie z kryteriami oceny i metodami przygotowywania pracy.

Konferencja ponadto stanowi okazję do międzyszkolnej wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi” - akcentowała Pani doktor.

Całości wrażeń dnia spędzonego w gościnnych, jak zawsze, progach warszawskiej SGGW, dopełnił smaczny obiad w „Klubie Profesorskim SGGW” zjedzony w gronie osób pozytywnie zakręconych problemami rolnictwa i polskiej wsi, a szczególnie edukacji rolniczej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.schuman.pl/pl/jak-zreformowac-gospodarstwo-mojego-ojca-2017-2018

Uczniów, klas trzecich i czwartych, zainteresowanych tym konkursem zapraszam do udziału - przygotowania pracy konkursowej pod okiem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

 

Źródło:

- http://www.schuman.pl/pl/

- Polska Fundacja im. Roberta Schumana <poczta@schuman.pl>

- http://www.minrol.gov.pl/

- http://www.sggw.pl/

- własne

 

Małgorzata Kosiorek