Sukces Angeliki Warackiej w konkursie plastycznym „Łódzkie czyta Reymonta”.

21.12.2017 20:00

     Uczennica klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik logistyk została zwycięzcą konkursu plastycznego "Mój Reymont"-organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. w ramach projektu "Realizm Wł. Reymonta i M. Konopnickiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa .

     Tematem konkursu było zachęcenie do czytania książek Władysława Reymonta w jednej z trzech wybranych form:

- Stworzenie plakatu, którego celem będzie zachęcenie innych do czytania książek Władysława Reymonta w 150- lecie jego urodzin.

- Filmik nakręcony za pomocą smartfona - za pomocą telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego .

- Narysowanie komiksu - komiks ma przedstawiać scenę, która będzie częścią utworu Reymonta.

     Uczennica naszej szkoły narysowała plakat promujący twórczość Władysława Stanisława Reymonta. Opiekunem konkursu był nauczyciel Grzegorz Słoma.

 

Grzegorz Słoma