Nasza szkoła na wagę złota!!!

10.01.2018 20:43

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu znajduje się wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018”.

Dyrekcja, nauczyciele i młodzież  Szkoły na  Blichu po raz kolejny są bardzo dumni ze swych osiągnięć ! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki uzyskał  bardzo wysokie notowania w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Dzięki  rzetelnej i sumiennej pracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów udało nam się zająć tym razem 1 miejsce wśród łowickich techników, bardzo wysokie, bo 3 miejsce w województwie i  33  w rankingu ogólnopolskim. Szkoła na Blichu awansowała więc o 205 pozycji  w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to znalazła się na 238 miejscu wśród innych techników w Polsce.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła Rankingu, pod przewodnictwem prof. dr hab.  Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

- sukcesy w olimpiadach 20%,

- matura - przedmioty obowiązkowe 20%,

- matura - przedmioty dodatkowe 30%,

- wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół, które pozyskiwane były z protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz z Systemu Informacji Oświatowej.

 Bardzo wysoka pozycja w rankingu to wspólny sukces  dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, uczniów, pracowników administracji i obsługi.  Wszyscy są bardzo zadowoleni  i dumni z uzyskanego tytułu, który jest dla nas wyjątkową nagrodą  i stanowi motywację do dalszej pracy.

Źródła:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3754:ranking-technikow-2018-woj-lodzkie&catid=249&Itemid=449

Jolanta Sikorska