Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów naszej szkoły

24.01.2018 12:11

Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu graficznego folderu reklamowego naszej szkoły w dwustronnym formacie min. A4 max. 210x400 z wykorzystaniem grafiki wektorowej (preferowany CorelDraw).

Celem konkursu jest:

1) Propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako środka wyrazu twórczości artystycznej, oraz narzędzia projektowego.

2) Ksztłcenie wrażliwości estetycznej.

3) Twórcze wykorzystanie własnych pomysłów.

4) Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

Zapewniamy materiały (tekst i zdjęcia). Należy się po nie zgłosić  do pana Białeckiego. Termin nadsyłania prac  do 12 lutego 2018 r.

 

 

Regulamin
szkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej

      I.          Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

    II.          Cele konkursu

1)    Propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako środka wyrazu twórczości artystycznej, oraz narzędzia projektowego.

2)    Kształcenie wrażliwości estetycznej.

3)    Twórcze wykorzystanie własnych pomysłów.

4)    Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

 

  III.          Prace konkursowe

Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu graficznego folderu reklamowego naszej szkoły w dwustronnym formacie min. A4 max. 210x400 z wykorzystaniem grafiki wektorowej (preferowany CorelDraw).

  IV.          Terminy konkursu

1)    Materiały do wykorzystania w pracy konkursowej można pobierać u p. Białeckiego (wymagany własny pendrive).

2)    Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres informatycy@blich.pl lub na podpisanej płycie CD złożyć u p. Białeckiego.

3)    Termin nadsyłania prac 12 lutego 2018 r.

4)    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego 2018 r.

 

    V.          Kryteria oceny prac

1)    Umiejętność stosowania narzędzi grafiki komputerowej.

2)    Walory estetyczne.

3)    Oryginalność i pomysłowość ujęcia tematyki.

4)    Kompleksowość opisu działalności szkoły.

 

  VI.          Organizator zapewnia

1)    Atrakcyjne nagrody:

- I miejsce – smartwatch

- II miejsce–słuchawki Bluetooth

- III miejsce – powerbank

2)    Sygnowanie nazwiskiem zwycięzcy konkursu drukowanego folderu szkoły.

Wojciech Białecki