Stypendium Burmistrza Miasta Łowicza za twórczość artystyczną dla Angeliki Warackiej

26.01.2018 18:24

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Michałem Trzoską wręczyli stypendia osobom uzdolnionym artystycznie, które wykazują się osiągnięciami twórczymi i są na stałe zameldowane w Łowiczu. 

Wyżej wymienione nagrody przyznane zostały w różnych kategoriach:

1) literatura - otrzymała 1 osoba

2) sztuki plastyczne - otrzymały 3 osoby

3) muzyka - otrzymało 7 osób

4) taniec

5) teatr

6) fotografia i film -otrzymała 1 osoba

Angelika Waracka- uczennica klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik logistyk otrzymała drugi raz,  jako jedyna, Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną w 2017 roku w kategorii fotografia i film.  Projekt stypendialny nazwała: '' PRZEZ OBIEKTYW APARATU- OBSERWUJĘ PIĘKNY ŚWIAT DOOKOŁA''.     

Uczennica rozwija swoje pasje artystyczne, bierze udział w wielu konkursach fotograficznych organizowanych na terenie powiatu łowickiego, województwa łódzkiego,  kraju zdobywając różne nagrody oraz wyróżnienia. W 2018 roku nadal zamierza rozwijać swoje zainteresowania. Projekt stypendialny nazwała ''MOJA PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ''. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Zdjęcia:oficjalny portal miejski www.lowicz.eu

Grzegorz Słoma