Przedstawiciele firmy Maspex w murach szkoły blichowskiej.

3.02.2018 21:38

31 stycznia 2018 roku szkoła na Blichu gościła przedstawicieli polskiej firmy spożywczej – Maspex, producenta m.in. takich marek jak Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus czy Kotlin. Spółka ta jest jednym z największych producentów żywności w Europie Środkowo – Wschodniej, produkty marek należących do Maspeksu znane są w ponad 50 krajach na całym świecie. Celem spotkania było podpisanie porozumienia patronackiego obejmującego uczniów kształcących się w zawodach: technik technologii żywności oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Porozumienie z ramienia szkoły podpisała Dyrektor Maria Laska, zaś Grupę Maspex reprezentował Jarosław Samsel, Wiceprezes Zarządu spółki ZPOW Agros Nova do niej należącej.

Podpisane porozumienie jest dokumentem deklarującym współpracę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu, a ZPOW Agros Nova z siedzibą w Łowiczu. Dokument ma charakter bilateralny i dotyczy konkretnych działań, jakimi są:

- wsparcie finansowe związane z doposażeniem bazy dydaktycznej,

- zatrudnianie wyróżniających się uczniów w przyszłości – po ukończeniu przez nich szkoły i zdobyciu kwalifikacji w zawodzie, 

- fundowanie stypendiów dla najlepszych,

- możliwość odbycia stażu po ukończeniu szkoły dla chętnych absolwentów,

- płatne praktyki zawodowe dla uczniów,

- sponsoring w celu promocji objętych patronatem kierunków podczas warsztatów, targów edukacyjnych, imprez lokalnych,

- kształcenie na jak najwyższym poziomie,

- opieka podczas zajęć praktycznych oraz realizacja podstawy programowej.

 

W spotkaniu uczestniczyli również:

- Starosta Powiatu Łowickiego – Krzysztof Figat

- Asystentka Dyrektora ZPOW Agros Nova w Łowiczu – Angelika Kusińska

- nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie technologii żywności – Olga Kwapisz – Wojda.

 

Więcej informacji o firmie Maspex można znaleźć na stronie:  www.maspex.com

Olga Kwapisz - Wojda