O afrykańskim pomorze świń

7.02.2018 16:13

Spotkanie rozpoczął i powitał  około dwustu zaproszonych gości, w tym wicedyrektora ZSP nr 2 P. Janusza Wróbla, szanownych prelegentów, wójtów gmin, rolników-hodowców świń, przedstawicieli sanepidu, policji, straży pożarnej, Wicestarosta Łowicki P. Andrzej Bogucki oraz P. Jerzy Kowalczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Łowiczu.

Aktualną sytuację epizootyczną  związaną z występowaniem  afrykańskiego pomoru świń(ASF) na terytorium Polski i Unii Europejskiej przedstawiła zgromadzonym P. Magdalena Krzeszewska- Zachary Starszy Inspektor Weterynaryjny, Koordynator ds. zwalczania choroby Aujeszky’ego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.

Prof. dr hab. P. Iwona Markowska-Daniel z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie wyjaśniła słuchaczom, dlaczego afrykański pomór świń jest groźny i w jaki sposób zabezpieczyć stado przed zakażeniem ASF.

Przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach omówił sposoby i metody ograniczenia populacji dzika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

W dalszej kolejności zabrał głos P. Artur Moskwa Zastępca Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Łowiczu,  przedstawiając zasady przemieszczeń świń w obszarach objętych ograniczeniami, omawiając zagrożenia i ochronne działania administracyjne, związane z zapobieganiem i zwalczaniem ASF.

Problem pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk  przedstawiła  P. Renata Rutkowska-Liberska Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu.

Poruszono również zagadnienie  zmian w zakresie identyfikacji i rejestracji świń, wynikających z ustawy  z dnia 23 września  2016 roku     o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. Na  ten temat wypowiedział się P. Krzysztof Kubera Naczelnik Wydziału Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR w Łowiczu.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją wśród zebranych. Obrady podsumowali Wicestarosta Łowicki  P. Andrzej Bogucki oraz P. Jerzy Kowalczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Łowiczu.

 

autor tekstu:Jolanta Sikorska, zdjęcia:Krzysztof Łukasik