„Blichowiacy” uczestnikami IX Gali nadania Marki Regionalnej „Łowickie”.

16.04.2018 23:34

W roku 2018 Markę „Łowickie” otrzymał Zespól Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

16 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Łowickiego uhonorował  po raz dziewiąty firmy i osoby Marką Regionalną „Łowickie”- charakterystycznym znakiem kodu kreskowego w barwach łowickiego pasiaka.

Zaszczytne grono nagrodzonych w dniu dzisiejszym zostało powiększone o pięciu laureatów. W roku 2018 Markę „Łowickie” otrzymali: Zespól Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, Hotel ECO w Łowiczu, Ela Piorun, HANTVERKARPOOLEN Zakład Prefabrykacji Konstrukcji Drewnianych Agnieszka Pońska oraz Firma Budowlana TERBUD, zaś Super Marką Regionalną „Łowickie” została nagrodzona Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp.j.

Markę Regionalną „Łowickie”  stworzono dla promowania i sygnowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu dla naszego regionu, związanych z dorobkiem kulturowym i gospodarczym Ziemi Łowickiej.

Szczególnie cieszy sukces Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, osiągnięty w 70 rocznicę jego powstania. Gospodarz uroczystości, Starosta Powiatu Łowickiego P. Krzysztof Figat  złożył wyrazy uznania  i szacunku  dla pracy  naszego zespołu. Stwierdził, że wszyscy nagrodzeni pracują dla wspólnego dobra. Podkreślił, że Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” jest  najlepszym ambasadorem Ziemi Łowickiej. Złożył podziękowania  na ręce  dyrektor P. Marii Laski, wręczając statuetkę Marki wraz z pięknym bukietem kwiatów.

Zespół przedstawił humorystyczną scenkę oraz dał energetyczny, krótki koncert dla wszystkich zgromadzonych gości.

Dziś nasza szkoła wraz z dyrekcją,gronem pedagogicznym oraz uczniami miała podwójny powód do dumy, gdyż Starosta Łowicki złożył również gratulacje i podziękowania na ręce  dyrektor naszej szkoły w dowód uznania za zdobycie przez naszą placówkę tytułu "Złotej Szkoły 2018”, przyznaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.Wyróżnienie to oznacza, że Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu znajduje się wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018. Gospodarz IX Gali podkreślił, że zajęcie 1 miejsca wśród łowickich techników było  możliwe dzięki rzetelnej i sumiennej pracy dyrekcji i wszystkich nauczycieli. Wyraził zadowolenie z faktu, że w powiecie łowickim mamy więcej uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych niż absolwentów gimnazjów.

Dyrektor P. Maria Laska życzyła Szkole na Blichu dalszych sukcesów i uzyskania w przyszłości Super Marki Łowickie.

Uczniowie ZSP nr 2 przygotowali nie tylko akcent muzyczny, ale również  poczęstunek dla przybyłych gości. Pięknie podany i jak zawsze smaczny posiłek wraz ze słodkościami przygotowały klasy: I, II i III  technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  klasa III technikum kształcącego w zawodzie  technik technologii żywności pod kierunkiem nauczycieli: P. Olgi Kwapisz-Wojdy, P. Iwony Bogusiewicz-Kuś, P. Agnieszki Golan, P. Edyty Kłak i  P. Urszuli Surmy.

Galę uświetnił koncert  sławnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego.

 

Jolanta Sikorska    Zdjęcia:Jolanta Sikorska