Samorząd uczniowski

18.02.2018 13:53

Dnia 26.10.2017r. na terenie ZSP nr 2 RCKUiP przeprowadzono demokratyczne wybory władz SU.
Kandydowało 14 uczniów naszej szkoły.

Skład nowych władz Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodniczący: Kamil Bodek
  • Zastępca przewodniczącego: Marzena Woźniak
  • Koordynatorzy do spraw organizacyjno - społecznych: Przemysław Matuszewski i Mariusz Jarota
  • Skarbnik: Maciej Sałuda
  • Sekcja pomocnicza: Patryk Ciećwierz, Krzysztof Gałaj, Jakub Zimny, Dominik Pawelec, Piotr Kapusta, Klaudia Bursiak oraz Anna Gajda.

Opiekun zarządu SU - Magdalena Gasińska