Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”

18.02.2018 14:05

Łowicz znany jest w Polsce i za granicą z żywego folkloru przejawiającego się w sztuce ludowej, strojach, gwarze, pieśniach, a także tańcach i obrzędach ludowych. Region łowicki, zwany dawniej Księstwem Łowickim, stanowi północno-zachodnią część województwa łódzkiego.
Blichowska szkoła to jedna z najstarszych szkół rolniczych w Polsce z ponad 90-letnią tradycją. Kiedyś szkoła typowo rolnicza o kierunkach: hodowlanym i rolniczym, dziś przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecnie kształci młodzież na kierunkach okołorolniczych i w liceum ogólnokształcącym.

Od 1948 roku w Szkole Rolniczej w Łowiczu Blichu istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Członkami zespołu jest młodzież szkolna. "Blichowiacy" kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą.
Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" składa się z trzech części: suity łowickiej, obrazka łowickiego oraz obrzędu "Zapusty", a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa, w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek.

Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.

 

Zespół „Blichowiacy” bierze udział w licznych konkursach, przeglądach, festiwalach folklorystycznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień:

 • Nagroda Marka Regionalna „Łowickie”- możliwość posługiwania się charakterystycznym znakiem kodu kreskowego w barwach łowickiego pasiaka w 2018 roku,
 • III miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” w 2017 roku,
 • W  2017 udział w Gali Agrobiznesu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • II i III miejsce w  2015 roku dwie pary  na IX Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich o puchar prof. Mariana Wieczystego w Słomnikach,
 • W  2014 roku Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” został zaproszony, by reprezentować Polskę na Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa - Grüne Woche w Berlinie,
 • I miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach  Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” w 2008 roku
  oraz uczestniczył w XXXXV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Tygodniu Kultury Beskidzkiej”,
 • W 2010 roku udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” w Brusach,
 • W 2007 roku zdobył Certyfikat uprawniający do reprezentowania Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. w kraju i za granicą,
 • W 2006 roku uczestniczył w Festiwalu Folklorystycznym w Nowy Bećej w Serbii oraz brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kasztelani” w Sierpcu a także w Festiwalu „Eurofolk 2006” w Malborku,
 • II nagroda na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” w Łowiczu w 2002 roku,
 • I nagroda "Tradycje 2000" w Łowiczu,
 • II nagroda na Prezentacjach Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych „Lubsko 98” w 1998 roku,
 • W 1998 i 2003 roku występował dla polonii litewskiej w Wilnie i Spolecznikach,
 • W 1996 roku koncertował dla polonii amerykańskiej w stanie Ohio, Pensylwania i Nowy York,
 • W 1995 roku wraz z Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego koncertował
   w Bredzie – Holandia w rocznicę wyzwolenia miasta oraz uczestniczył w Festiwalu Folklorystycznym w Dortmundzie – Niemcy,
 • W 1994 roku zespół uczestniczył w obchodach Odsieczy Wiedeńskiej koncertując dla austriackiej publiczności,
 • I nagrodę na VIII Biennale Folkloru w Łowiczu w 1993 i 1995 roku,
 • W 1993 roku brał udział w Festiwalu Folklorystycznym Zespołów Polonijnych w Mericourt we Francji,
 • I miejsce „Złota Jodła” na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 80” w 1980 roku,
 • I miejsce w Ogólnopolskich Eliminacjach Zespołów Artystycznych w 1955 roku w Katowicach. W tym samym roku reprezentował Polskę na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie,
 • W 1952 roku wystąpił na Dożynkach Centralnych w Krakowie,     
 • W 1951 roku wyjechał na występy do Frankfurtu nad Odrą/NRD,

Zespół koncertował za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie.

Jan Dutkiewicz - instruktor muzyczny,

Klaudia Sędecka-Kowalska - specjalista ds. choreografii i strojów.

 

Nasz adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki
99-400 Łowicz, ul. Blich 10
tel. +48 46 837 37 05, tel./fax +48 46 837 33 77

Numer konta bankowego:
Rada Rodziców przy ZSP nr 2 RCKUiP
Rachunek nadawcy: 55 9297 0005 0771 6868 2070 0001
Nazwa nadawcy: RADA RODZICÓW PRZY ZSP NR 2 RCKUiP 99-400 ŁOWICZ UL. BLICH 10
Bank nadawcy: Bank Spółdzielczy Skierniewice

Zapraszamy na nasz Facebook:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Blichowiacy

Opracowanie: Klaudia Sędecka-Kowalska