Trochę statystyki o Olimpiadach i Konkursach.

17.03.2018 12:32

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - 72 laureatów i finalistów

- Olimpiada Wiedzy o Żywności - 22 laureatów i finalistów
- Olimpiada Wiedza o Żywieniu i Żywności,
- Olimpiada „Wiedzy o rodzinie”,
- Ogólnopolski Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” - 12 laureatów i finalistów
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
- Olimpiada Wiedzy o Regionie  i Przedsiębiorczości,
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie - 21 laureatów i finalistów
- Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
- Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
 

Szkoła na Blichu może poszczycić się pierwszym finalistą OWiUR już w roku szkolnym 1978/79 w bloku produkcja zwierzęca, a na przestrzeni 41 edycji 72 laureatami i finalistami tej Olimpiady!!!

Wykaz laureatów i finalistów OWiUR z blichowskiej szkoły - stan na 28.02.2018 r.:

 Blok tematyczny

Liczba laureatów i finalistów 

w ciągu 41 lat

Produkcja roślinna

29

Mechanizacja rolnictwa

15

Produkcja zwierzęca

11

Agrobiznes

7

Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

7

Ogrodnictwo

3

RAZEM

72

 

Laureaci i finaliści etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywności 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa konkursu/olimpiady

Osiągnięcia

1.

Mariusz Redzisz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2003)

2.

Sławomir Milczarek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2006)

3.

Michał Łon

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2006)

4.

Michał Łon

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2007)

5.

Sławomir Kuciński

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2007)

6.

Katarzyna Ambroziak

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2008)

7.

Monika Zimna

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureatka (2010)

8.

Dominika Stańczyk

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2011)

8.

Ewelina Skomiał

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2012)

10.

Agnieszka Makowska

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2012)

11.

Joanna Suder

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2013)

12.

Wioleta Redek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2013)

13.

Joanna Suder

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2014)

14.

Paulina Jachimek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2015)

15.

Emilia Pacek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureatka (2015)

16.

Michalina Jaszczak

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2016)

17.

Piotr Jabłoński

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalista (2016)

18.

Emilia Pacek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureatka (2016)

19.

Patrycja Kania

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2017)

20.

Joanna Guzek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Finalistka (2017)

21.

Piotr Jabłoński

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureat (2017)

22.

Joanna Guzek

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureatka (2018)

 

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2017

                Laureat (I miejsce) - Joanna Guzek, klasa 3, zawód technik technologii żywności

Finalista - Piotr Jabłoński, klasa 3zawód technik technologii żywności

Finalista - Izabela Jagielska, klasa 3, zawód technik technologii żywności

W rywalizacji zespołowej uczniowie zdobyli eksponowane III miejsce

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2016

                            Laureat (II miejsce) - Michalina Jaszczak, klasa 3,zawód technik technologii żywności

Laureat - Joanna Guzek, klasa 2,zawód technik technologii żywności

Finalista - Natalia Ciupa, klasa 3,zawód technik technologii żywności

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2015

Laureat - Weronika Antosik, klasa 2,zawód technik technologii żywności

Finalista - Paulina Jachimek,klasa 2,  zawód technik technologii żywności

Finalista - Patryk Zawiślak,klasa 3, zawód technik technologii żywności

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2014

Finalista - Patryk Zawiślak,klasa 2,zawód technik technologii żywności

Finalista - Joanna Suder,klasa 4,zawód technik technologii żywności

Finalista - Aleksandra Mądra,klasa 4,zawód technik technologii żywności

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2013

Finalista - Joanna Suder,klasa 3,zawód technik technologii żywności

Finalista - Karolina Workowska, klasa 4,zawód technik technologii żywności

Finalista - Małgorzata Kaczor,klasa 4,zawód technik technologii żywności

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2012

Finalista - Aneta Słomiana, klasa 4,zawód technik technologii żywności

Finalista - Agnieszka Makowska, klasa 4,zawód technik technologii żywności

Finalista - Joanna Suder, klasa 2,zawód technik technologii żywności

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 2011

Finalista - Aneta Słomiana,  klasa 3, zawód technik technologii żywności

Finalista - Dominika Stańczyk,klasa 3,zawódtechnik technologii żywności

Finalista - Ewelina Skomiał, klasa 3,zawódtechnik technologii żywności

 

 

Opracowanie: Elżbieta Wojtyna, Olga Kwapisz-Wojda