28 pozycja Grzegorza Paclera w finale XXXVI edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych  

17.03.2018 18:14

Grzegorz Pacler, uczeń klasy drugiej kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu uplasował się na 28 pozycji w finale XXXVI edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbywał się podczas 24 edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2018 w Kielcach.

W dniu 15 marca 2018 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbył się pierwszy etap Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W zmaganiach uczestniczyło 64 laureatów etapów wojewódzkich z całego kraju, wszyscy uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Do drugiej części - egzaminu praktycznego zakwalifikowało się 43 uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów z testu, Grzegorz z testu uzyskał 33 punkty i uplasował się na 7 miejscu, zakwalifikował się do egzaminu praktycznego. Po podsumowaniu punktów z testu i części praktycznej, 10 osób z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowało się do „Ścisłego Finału”, który odbył się 16 marca 2018 r. w Kielcach podczas targów AGROTECH 2018. Grzegorz nie zakwalifikował się do „Ścisłego Finału”-grona laureatów i ostatecznie uplasował się na 28 pozycji finalistów olimpiady. Grzegorz spisał się bardzo dzielnie, jest dopiero uczniem drugiej klasy, a w Finale Krajowym walczyli gównie studenci i rolnicy indywidualni, osoby w przedziale wiekowym 17-40 lat, uczniowie szkół średnich stanowili mniejszość.

Grzegorzowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Inicjatorem i organizatorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest Związek Młodzieży Wiejskiej.

Anna Kowalska