Matusz Chmurski Olimpijczykiem-finalistą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.      

20.03.2018 15:59

Ogromny sukces – miło nam poinformować, iż Matusz Chmurski uczeń 4 klasy kształcącej w zawodzie Technik Logistyk został Olimpijczykiem-finalistą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

Matusz Chmurski wykazał się wiedzą z zakresy transportu i spedycji, magazynowania, zapasów. Ostatni etap zmagań Matusza Chmurskiego nastąpi

6 kwietnia w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego. Ucznia przygotowała nauczycielka przedmiotów zawodowych w tym technikum Pani Agnieszka Leśniewska

Agnieszka Leśniewska