XIV Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego

23.03.2018 18:02

W dniu 22 marca 2018r. odbył się XIV Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego, do którego przystąpiło 19 uczniów naszej szkoły.

Konkurs składał się z 4 części: gramatyki, słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem oraz części dotyczącej wiedzy o krajach anglojęzycznych.Celem konkursu organizowanego od 14 lat jest zachęcenie młodzieży naszej szkoły do poszerzania wiedzy z języka angielskiego. Został on przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego Ewę Szwarocką – Szczepańską, Annę Tomczak, Iwonę Wiankowską oraz Macieja Wróbla. Dla najlepszych uczniów przewidziano nagrody na koniec roku.

                                                        

Ewa Szwarocka-Szczepańska