Zmagania z rosyjską gramatyką

26.03.2018 18:58

W poniedziałek 26 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbył się II Szkolny Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego -,,Грамматика нам не страшна”

Konkurs został przeprowadzony w wersji komputerowej z wykorzystaniem strony internetowej www.rosyjski.slowka.pl (części testowej) i wymagał znajomości zasad odmiany czasowników I, II koniugacji, odmiany rzeczowników I, II i III deklinacji, odmiany liczebnika porządkowego, przymiotników twardotematowych w języku rosyjskim i umiejętności wykorzystania powyższych odmian w praktyce.

Zaproszeni do pracowni komputerowej nr 2 w budynku b uczniowie klas IITMA, IITLA poradzili sobie bardzo dobrze z wyżej wymienionymi rodzajami zadań.

Celem konkursu było wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się gramatyką języka rosyjskiego i zachęcenie do nauki tej jakże ważnej części języka obcego.

Spośród uczestników biorących udział w gramatycznych łamigłówkach najlepsi okazali się:

1.Jakub Skumiał

2.Mateusz Buczek

3.Dawid Słubik

4.Rafał Fangrat

Dziękuję uczniom za podjęcie gramatycznych zmagań w języku rosyjskim.

 

 

Jolanta Sikorska