Konkurs o Unii Europejskiej

26.03.2018 19:52

W dniu 26.0 3.2018 r.został przeprowadzony I wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, wśród uczniów naszej szkoły.

Udział w nim wzięli głównie uczniowie klas maturalnych, choć nie tylko. W sumie test zamknięty złożony z 40 pytań rozwiązywało 14 uczniów. Inicjatorami konkursu są - nauczyciel geografii Dariusz Surma i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Grzegorz Chojnacki. Na zwycięską trójkę czekają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i okolicznościowe dyplomy, które zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego dla klas czwartych. O rozstrzygnięciu powiadomimy wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Grzegorz Chojnacki