Konferencja,,Młody bezpieczny kierowca"

7.04.2018 13:15

6 kwietnia 2018 r. około 400 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łowicza  wzięło udział w pierwszej konferencji pt. „Bezpieczny młody kierowca”, która odbyła się w naszej szkole.

Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oddział w Skierniewicach i nasza placówka. Spotkanie skierowane było do uczniów klas trzecich i czwartych klas szkół ponadgimanzjalnych, czyli tej grupy młodzieży, która zamierza zdobyć prawo jazdy lub od niedawna cieszy się jego posiadaniem. Celem spotkania było pozytywne wpłynięcie na młodych ludzi i przekonanie do bezpiecznych zachowań na drodze.

Program konferencji obejmował wykłady z zakresu: bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  rodzaju zdarzeń drogowych, jazdy pod wpływem narkotyków, prawidłowego powiadamiania o zdarzeniach drogowych pod numery alarmowe, a także psychologii kierowców. Wszystkie wykłady  poparte były przykładami, zdjęciami, filmami i prezentacjami multimedialnymi. Oprócz tego młodzież mogła sprawdzić swoje zachowania w alkogoglach i narkogoglach, symulatorze dachowania i symulatorze jazdy samochodem osobowym i motocyklem.

Uczniowie byli zadowoleni, że wzięli w niej udział, gdyż w czasie kursów, wielu tematów w ogóle nie poruszano albo robiono to w mniejszym zakresie. W czasie spotkania omówiono je  natomiast szczegółowo.

Jolanta Sikorska