Różne drogi do Boga

13.04.2018 21:03

     Marzec 2018 roku był szczególny dla jednego z absolwentów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Mowa o Łukaszu Stańczyku. Jako były uczeń placówki na Blichu odbywał w swojej dawnej szkole praktyki katechetyczne.

     Pod kierunkiem Piotra Sumińskiego, który przez cały okres nauki w szkole był jego nauczycielem religii, nabierał umiejętności przydatnych w nauce z młodzieżą. Był to bardzo owocny i bogaty w doświadczenia czas. Łukasz oprócz obserwacji i prowadzenia lekcji przyglądał się rekolekcjom wielkopostnym dla młodzieży, uczestniczył w przygotowaniach do pielgrzymki maturzystów i brał w niej udział, mógł zobaczyć z bliska jak przebiega diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej, uczył się organizować konkurs o tematyce religijnej. W czasie jego praktyk odbył się bowiem szkolny konkurs poświęcony św. Stanisławowi Kostce, patronowi dzieci i młodzieży. 

     Bogaty przebieg praktyk wywarł na Łukaszu ogromne wrażenie. Jest bardzo zadowolony ze zdobytej wiedzy i nowego doświadczenia. – Moja dawna szkoła wygląda zupełnie inaczej zza biurka. Na pewno czas praktyk na Blichu przyniesie owoce w mojej pracy jako katechety – podsumowuje Łukasz.

     Piotr Sumiński ocenił pracę Łukasza pozytywnie. Uczniowie w czasie zajęć z Łukaszem spisywali się bez zarzutów. Warto nadmienić, iż Łukasz Stańczyk jest czwartym uczniem, który podjął studia teologiczne.

     Łukasz Stańczyk ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu ukończył w 2012 r. Następnie rozpoczął studia w SGGW w Warszawie. Naukę podjętą na tej prestiżowej uczelni zwieńczył tytułem inżyniera budownictwa. Obecnie jest studentem teologii ostatniego roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Zawodowo pracuje jako organista w parafii pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie. Ukończył w tym zakresie Diecezjalne Studium Organistowskie we Włocławku. W przyszłości pragnie podjąć pracę w szkole jako katecheta.

 

Piotr Sumiński