Aplikacja eWniosekPlus - wniosek o dopłaty obszarowe od 2018 roku obowiązkowo przez Internet!        

17.04.2018 20:50

Pod takim hasłem w blichowskiej szkole 16 kwietnia 2018 roku odbyło się szkolenie dla młodzieży technikum agrobiznesu (klasy II, III i IV) oraz technikum mechanizacji rolnictwa (z klas III i IV), które zainicjowała Małgorzata Kosiorek, nauczyciel przedmiotów rolniczych i ekonomicznych.

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku

o przyznanie płatności:

1. Rolnik ma możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

2. Wprowadzono obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

3. Wprawdzie będzie można złożyć wniosek w wersji papierowej we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Nową formułę, dotyczącą wypełniania i składania wniosku o dopłaty obszarowe dla młodzieży naszej szkoły przybliżyli pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego: kierownik pan Krzysztof Igielski (absolwent technikum agrobiznesu w naszej szkole) oraz specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi pani Aneta Budzyńska.

Przedstawili oni słuchaczom rodzaje płatności realizowanych w 2018 roku, takich jak:

1. jednolita płatność obszarowa (JPO)

2. płatność za zazielenienie

3. płatność dla młodych rolników

4. płatność dodatkowa

5. płatności związane z produkcją w następujących sektorach produkcji zwierzęcej: bydło, krowy, owce, kozy oraz w następujących sektorach produkcji roślinnej: rośliny strączkowe przeznaczone na ziarno, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie włókniste

6. przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

 

Zasadnicza część spotkania była poświęcona na zaprezentowanie wypełniania wniosku w formie elektronicznej, aplikacji dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl. Prowadzący przedstawili również zasady logowania do tej aplikacji, a następnie pokazali, że aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku.

Trzymamy kciuki, żeby ta aplikacja poprawnie działała i nie przysparzała rolnikom problemów, a uczniowie, przeszkoleni w tym temacie, niech będą dobrymi doradcami dla swoich rodziców!

Doradcom z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łowiczu dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia!

 

Małgorzata Kosiorek