Zakończenie roku uczniów klas maturalnych. Święto Konstytucji 3 Maja.

28.04.2018 11:18

27 kwietnia 2018 roku w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Przybyli na nią: Wicestarosta Powiatu Łowickiego Pan Grzegorz Bogucki, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Violetta Wrońska, Pani Katarzyna Tadeusiak, rodzice, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas maturalnych, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, abiturienci i uczniowie.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły Pani Maria Laska. Powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. Poinformowała, że dzisiejsze spotkanie w szkolnej tradycji jest połączone z akademią z okazji Święta 3 Maja. Następnie oddała głos młodzieży, która przygotowała cześć artystyczną.

W inscenizacji pod tytułem "Komu potrzebna jest historia?" wzięli udział uczniowie z klas trzecich Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie: technik agrobiznesu, technik informatyk i technik technologii żywności. Narratorzy przedstawili historię Polski od początku XVIII wieku do trzeciego rozbioru naszego kraju. Przeplatały ją krótkie inscenizacje z udziałem historycznych postaci takich jak: caryca Katarzyna, cesarz Austrii, król Prus. Wiele wydarzeń pokazujących przeszłość i teraźniejszość było dowodem na to, że historia lubi się powtarzać. W postacie historyczne wcielili się: Damian Górowski, Seweryn Słoma i Karol Jagura. Narratorami byli Rafał Pietrzak, Krzysztof Sobierajski, Wioleta Płochocka, Karolina Trębska i Jan Kowalski. Prezentację obrazująca najważniejsze wydarzenia historyczne, tj. osiągnięcia Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, portrety bohaterów narodowych,  zarysy zaborów, zdrajców ojczyzny, mapy naszego kraju i znane wypowiedzi wybitnych postaci opracowali: Mateusz Kazimierczak, Adrian Ruta, Natalia Maszkowska i Paulina Pietrzak.Mateusz Kaźmierczak i Adrian Ruta przygotowali również prezentację multimedialną dotyczącą chwil, jakie uczniowie obecnych klas maturalnych spędzili w naszej szkole. Zawierała ona najważniejsze wydarzenia z minionych czterech lat, tj. osiągnięcia, wycieczki, udział w różnego rodzaju działaniach takich jak np. Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, akcja „Krwiodawstwa”, Samorząd Uczniowski, „Szlachetna Paczka”. Wśród tegorocznych maturzystów znalazło się wielu, którzy szczególnie zapisali się na kartach historii szkoły na Blichu. Prezentacji towarzyszyły przepiękne utwory m.in. Ryszarda Rynkowskiego, zespołów Elektryczne Gitary, Perfect. Pod kierunkiem Pani Marty Staszewskiej oraz dzięki pomocy Pani Pauliny Wojdy i Pana Leszka Skórskiego uczniowie kl. II TLB, I TIB, I TIA i III TAŻ przygotowywali dekorację sali gimnastycznej.

Po zakończeniu inscenizacji Pani dyrektor Maria Laska podziękowała wychowawcom Pani Elżbiecie Wojtynie i Pani Marcie Staszewskiej za przygotowanie tej części uroczystości. Podkreśliła, że w dniu tym wszyscy spotkali się, aby wręczyć świadectwa ukończenia szkoły 90 młodym ludziom, że niektórzy z uczniów uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, zdobyli stypendia Starosty Powiatu Łowickiego, tytuł finalisty czy tez laureata olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym, rywalizowali w sporcie. Przypomniała uczniom, że czas pobytu w szkole na Blichu był dla nich czasem dojrzewania, dokonywania pierwszych życiowych ważnych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Wyraziła przekonanie, że po latach uczniowie będą wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyli w murach tej szkoły. Życzyła, aby każda napisana odpowiedź na egzaminie maturalnym przybliżyła ich do otrzymania świadectwa maturalnego w czerwcu i dała poczucie satysfakcji, że wysiłek włożony w naukę się opłacił. W imieniu własnym i nauczycieli życzyła również realizacji planów, dostania się na wybrane uczelnie, zdobycia wymarzonej pracy, wiary we własne siły i wznoszenia się ponad własne możliwości.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łowiczu Pan Grzegorz Bogucki i życzył, aby absolwenci zaliczyli egzaminy maturalne, uczyli się dopóki mają ku temu możliwości, dostali się na wymarzone studia, znaleźli dobra pracę, by mogli żyć w wolnej Polsce i aby czas rozbiorów już nigdy się nie powtórzył.

Słowo do absolwentów, w imieniu rodziców, skierowała również Violetta Wrońska. Serdecznie podziękowała naręczem kwiatów złożonych na ręce dyrektor Pani Marii Laski. Stwierdziła, że absolwenci chodzili do bardzo dobrej szkoły, która w tym roku została wyróżniona złotą tarczą, że mieli bardzo dobrych nauczycieli. Zachęcała, by korzystali z nowych szans i okazji, jakie daje im życie. Życzyła jasnych, szerokich dróg i spełnienia marzeń.

Absolwenci otrzymali również życzenia od całej społeczności szkolnej złożone przez przedstawiciela Samorządu Szkolnego Kamila Bodka. Życzył on opuszczającym mury szkoły uczniom upartości w dążeniu do wytyczonych celów, dystansu, połamania pióra na egzaminie maturalnym i powodzenia w dorosłym już życiu.

Podziękowania za wkład włożony w pracę na rzecz szkoły otrzymali również rodzice: Pani Violetta Wrońska, Pani Katarzyna Tadeusiak, Pan Paweł Szymanik.

Po przemówieniach nadszedł czas wręczenia maturzystom świadectw z czerwonym paskiem, nagród, dyplomów, wyróżnień za osiągnięcia edukacyjne i sportowe, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę na rzecz szkoły, etc.

Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymały:

Joanna Guzek z kl.IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (wielokrotna Laureatka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, finalistka Konkursu Wiedzy o Podatkach, finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywności i laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywności) i Natalia Płuska z kl.IV Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.

Nagrody książkowe za sukcesy w olimpiadach, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali:

Patrycja Kania (finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywności), Daria Skowrońska( finalistka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie), Izabela Jagielska (laureatka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie), Piotr Jabłoński( laureat trzeciego stopnia Olimpiady Wiedzy o Żywności, finalista Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie), Paulina Siejka. Joannę Guzek, Izabelę Igielską i Darię Skowronek nagrodzono równie za zajęcie III miejsca drużynowo w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – wszyscy byli uczniami klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności, Krzysztof Smolarek, Marcin Tarkowski, Bartłomiej Bodych– uczyli się w klasie czwartej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji i technik agrobiznesu,Mateusz Chmurski (laureat II Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej), Adam Gałązka, Robert Kubiak, Kamila Pryk– z klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik logistyk,Marek Molenda, Konrad Śliwiński i Kamil Wiechno – byli uczniami klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik informatyk,Przemysław Więcek, Radosław Różycki, Dawid Górski– uczyli się w klasie czwartej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Nagrody książkowe za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego wręczono: Natalii Płusce, Radosławowi Różyckiemu, Mateuszowi Chmurskiemu, Wojciechowi Wrońskiemu.

Stosowne nagrody otrzymali również uczniowie reprezentujące szkołę w zawodach sportowych. Byli to: Agata Kuc, Grzegorz Jaska, Adrian Siatkowski, Mateusz Chmurski, Jolanta Błaszczyk, Kamila Pryk, Dawid Górski, Patrycja Kania. Nagrodę i Tytuł Sportowca Roku otrzymała Patrycja Wielec.

Specjalne statuetki wręczono absolwentom, którzy krzewili kulturę ludową i rozsławiali Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”: Markowi Molenda, Przemysławowi Kaczor, Marcinowi Tarkowskiemu, Natalii Płusce, Joannie Guzek, Wojciechowi Jabłońskiemu i Krzysztofowi Gałaj.

Za aktywną pracę w kółku żywienia zostali nagrodzeni: Anna Walędziak, Dominika Antos, Aleksandra Woźniak, Klaudia Kaźmierczak, Piotr Jabłoński.

Nagrody książkowe za zajęcie wysokich miejsc w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce otrzymali: Adam Gałązka, Marek Molenda, Konrad Śliwiński, Przemysław Więcek i Dawid Górski.

Adam Gałązka otrzymał nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w I Wewnątrzszkolnym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w XV Wewnątrzszkolnym Konkursie Języka Angielskiego wręczono Mateuszowi Maratowi.

Za sumienna pracę na rzecz szkoły nagrodzono: Szymona Szymanika, Mateusza Chmurskiego i Natalię Płuskę.

Wręczono także nagrody za stuprocentową frekwencję. Wzorowo do szkoły chodzili: Paulina Bieguszwska i Krzysztof Gałaj.

Specjalne błogosławieństwo papieskie z rąk Pana Piotra Sumińskiego popłynęło do Agaty Fijołek i Pauliny Nowak.

Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali pozostali absolwenci Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 Tekst: Jolanta Sikorska

Zdjęcia: Grzegorz Słoma, Elżbieta Wojtyna

Jolanta Sikorska